BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 646 pow. 600 m2 , KW OL1S/00048280/0, położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Świętajno.     24.01.2019     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 172/2 pow. 3000 m2 KW OL1S/00000227/3 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Jeruty.     14.01.2019     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     13.12.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 201/1 o pow. 1200 m2 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Spychowo.     13.12.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Spychowo, aw sąsiedztwie terenów leśnych oraz rzeki Struga Spychowska. działka oznaczona nr ewid. 221/5, powierzchnia całkowita 2095 m2, powierzchnia do dzierżawy na cele rolne - ogródek działkowy 285 m2.     10.12.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     08.11.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     08.11.2018     
  ∴  ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI     05.11.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     30.10.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży, bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu.     30.10.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ewid. 646 o pow. 600 m2 położonej w miejscowości Świętajno.     30.10.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     29.10.2018     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 631/26 o pow. 692 m2 położonej w miejscowości Piasutno.     10.10.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.     04.10.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     27.09.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     20.09.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomosci gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     13.09.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 467/5 o pow. 1150 m2, KW OL1S/00025238/4, położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Piasutno     12.09.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Spychowo przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.     23.08.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w m. Spychowo, w sąsiedztwie terenów leśnych oraz rzeki Struga Spychowska. Działka oznaczona nr ewid. 238/34, powierzchnia całkowita 1771 m2, powierzchnia przeznaczona do dzierżawy na cele rekreacji indywidualnej 100 m2, powierzchnia przeznaczona na pole biwakowe 1661 m2.     16.08.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 208/30 o pow. 415 m2 , KW OL1S/00056994/7 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Spychowo.     02.08.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej     26.07.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     26.07.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     19.07.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 631/26 o pow. 692 m2 , KW OL1S/00038752/7 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Piasutno.     13.07.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid, 101/2 o pow. 2 446 m2 , KW OL1S/00018285/6 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Jerutki     12.07.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłosza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 6/3 o pow. 3527 m2 KW OL1S/00051208/6 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Jerutki     28.06.2018     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 19, pow. 900 m2 , KW OL1S/00044527/6 położonej w miejscowości Jerutki.     28.06.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     21.06.2018     
  ∴  Wykaznieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym     21.06.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     24.05.2018     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 415 m2 położonej w miejscowości Spychowo     17.05.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przezanczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     17.05.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     17.05.2018     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 592 m2 położonej w miejscowości Świętajno.     10.05.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonych w obrębie wsi Świętajno.     25.04.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.     25.04.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Świętajnie przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawcy w trybie bezprzetargowym     19.04.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     12.04.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowo na rzecz najemcy.     22.03.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Świętajno.     15.03.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     01.03.2018     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 5051 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno     22.02.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     15.02.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nr ZZ.6840.1.2018     08.02.2018     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.     01.02.2018     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kolonia     08.01.2018     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w m. Świętajno w sąsiedztwie terenów rolnych przy trasie Świętajno-Piasutno o pow. 24987 m2 przeznaczona na cel upraw rolnych.     21.12.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     07.12.2017     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 6/3 pow. 3527 m2 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Jerutki     07.12.2017     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 19, pow.900 m2 położonej w miejscowości Jerutki     07.12.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.     23.11.2017     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 208/30 pow. 415 m2 położonej w m. Spychowo     23.11.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.     16.11.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     02.11.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.     12.10.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     05.10.2017     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świętajno     28.09.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     28.09.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia i dzierżawy w trybie bezprzetargowym     14.09.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     31.08.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     23.08.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     23.08.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     10.08.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     03.08.2017     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Piasutno     20.07.2017     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Spychowo i Kolonia     20.07.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     29.06.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     22.06.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     01.06.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     01.06.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     18.05.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomności gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11.05.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierzawy w trybie bezprzetargowym     27.04.2017     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Spychowo     20.04.2017     
  ∴  Ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem sklepu i kotłowni położonej w miejscowości Długi Borek     13.04.2017     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Połom     13.04.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nr ZZ.6845.2.2017, ZZ.685.16.2017, ZZ.6845.20.2017.     30.03.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     16.03.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     16.03.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     16.03.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy     23.02.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży     23.02.2017     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     21.12.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     24.11.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.     10.11.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.     13.10.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     15.09.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczony do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     15.09.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     11.08.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     03.08.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     13.07.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     09.06.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     02.06.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do komunalizacji     02.06.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     20.05.2016     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Piasutno     05.05.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     28.04.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     14.04.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     07.04.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     17.03.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     18.02.2016     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż 1.nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 101/2, pow. 2446 m2, KW OL1S/00018285/6, położonej w miejscowości Jerutki, w strefie kolonijnej wsi, 2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 317/6, pow. 2828 m2, KW OL1S/00047863/4, położonej w miejscowości Powałczyn obrębie Piasutno.     09.02.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     21.01.2016     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     31.12.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     23.12.2015     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych     18.12.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     11.12.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     03.12.2015     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Piasutno.     12.11.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     06.11.2015     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 101/2, pow. 2446 m2, KW OL1S/00018285/6, położonej w miejscowości i obrębie Jerutki, w strefie kolonijnej wsi, nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 317/6, pow. 2828 m2, KW OL1S/00047863/4, położonej w miejscowości Powałczyn obrębie Piasutno     23.10.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     23.10.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     09.10.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     09.10.2015     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Połom     09.10.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     17.09.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     28.08.2015     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanej i niezabudowanych     28.08.2015     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jerutki     21.08.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     18.08.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o nr ZZ.6845.25.2015 oraz wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym o nr ZZ.6845.30.2015     14.08.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     07.08.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy     17.07.2015     
  ∴  Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     10.07.2015     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Połom i Jerutki     05.06.2015     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy o nr ZZ.6845.17.2015 i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     22.05.2015     
  ∴  Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy     23.04.2015     
  ∴  Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     10.04.2015     
  ∴  Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcw     31.03.2015     
  ∴  Wykazy nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej     16.02.2015     
  ∴  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym     03.12.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznacznych do sprzedaży w trybie bezprzetrgowym     03.12.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Świętajno przy ul. Polnej     12.11.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia     03.11.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Spychowo     24.10.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Jerutki     10.10.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Powałczyn     10.10.2014     
  ∴  Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i sprzedaży     10.10.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Świętajnie     03.10.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudownej położonej w m. Jerutki     03.10.2014     
  ∴  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia,wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia     18.09.2014     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świętajno     18.09.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy     11.08.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     11.08.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świętajno, przy ulicy Ogrodowej, w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów upraw rolnych i leśnych     10.07.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racibór i obrębie geodezyjnym Kolonia w strefie zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej, w odległości około 150 m od linii brzegowej Jeziora Świętajno.     10.07.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnym Piasutno w strefie zabudowy rekreacyjnej i terenów upraw rolnych i leśnych, w odległości około 1 km od Jeziora Piasutno     10.07.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżwy     27.06.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży     27.06.2014     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Świętajno w sprawie odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej     05.06.2014     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w m. Spychowo     05.06.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     16.05.2014     
  ∴  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowm     09.05.2014     
  ∴  II nieograniczony przetarg ustny na sprzdaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Spychowo     09.05.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży     06.05.2014     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy     26.03.2014     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Spychowie przy ul. Mazurskiej 7     06.11.2013     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Spychowo     18.10.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży     18.10.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     19.09.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży     11.09.2013     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonych w m. Świętajno     13.08.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym oraz wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym     01.08.2013     
  ∴  Wykaz nioeruchomości przeznaczonych do wynajęcia     07.06.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     03.06.2013     
  ∴  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży     11.04.2013     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości     20.03.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia     14.03.2013     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w archiwum     21.12.2012     
  ∴  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w archiwum     05.12.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     04.12.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w archiwum     28.11.2012     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej w m. Piasutno w archiwum     28.11.2012     
  ∴  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Świętajno przy ul. Żymierskiego 4 w archiwum     28.11.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     22.11.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w archiwum     02.11.2012     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Spychowie w archiwum     26.10.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w archiwum     19.10.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w archiwum     15.10.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w archiwum     08.10.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w archiwum     28.09.2012     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Jerutki i nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Jeruty w archiwum     21.09.2012     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonych w m. Świetajno przy ul. Polnej w archiwum     21.09.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w archiwum     19.09.2012     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie przy ul. Żymierskiego 4 w archiwum     19.09.2012     
  ∴  Wykazy nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. w archiwum     23.07.2012     
  ∴  Wykazy nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. w archiwum     23.07.2012     
  ∴  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w archiwum     02.07.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w archiwum     20.06.2012     
  ∴  Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną do sprzedaży w archiwum     21.05.2012     
  ∴  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Piasutno w archiwum     21.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Powałczyn w archiwum     08.05.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     03.04.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     23.03.2012     
  ∴  Wykazy nieruchomości do sprzedaży     15.03.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     13.03.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy     07.03.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     29.02.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności     17.01.2012     
  ∴  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     12.01.2012     
  ∴  Ogłoszenie Wójta Gminy Świętajno w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości     27.12.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     07.12.2011     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w m. Długi Borek     29.11.2011     
  ∴  II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowosci Świętajno z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną     18.11.2011     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie przy ul. Żymierskiego 4     17.11.2011     
  ∴  Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej     03.11.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     26.10.2011     
  ∴  Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki o powierzchni 1427 m2 położonej w m. Świętajno z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną     18.10.2011     
  ∴  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     04.10.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     29.09.2011     
  ∴  Ogłoszenie w sprawie odwołania I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Świętajnie     19.09.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     01.09.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego     30.08.2011     
  ∴  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie i nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jerutach     29.08.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego     19.08.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     29.07.2011     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Jerutki     26.07.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży     18.07.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     08.06.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     07.06.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     03.06.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości do dzierżawy     29.04.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     18.04.2011     
  ∴  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę garażową oraz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce     05.04.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     14.03.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     03.03.2011     
  ∴  Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży     22.02.2011     
  ∴  Ogłoszenie na przetarg ustny na sprzedaż działki rekreacyjnej nie zabudowanej położonej w m. Piasutno     11.02.2011     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży     06.12.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     30.11.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     22.10.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     30.09.2010     
  ∴  Przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w m. Piasutno i m. Kierwik     27.08.2010     
  ∴  Wykaz lokali położonych w m. Spychowo przeznaczonych do sprzedaży     26.08.2010     
  ∴  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     05.07.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy     29.06.2010     
  ∴  II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Świętajnie przeznaczonej pod zabudowę garażową.     25.05.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     20.05.2010     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w miejscowości Kierwik     07.05.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     06.05.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy     20.04.2010     
  ∴  Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży     17.03.2010     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę garażową w miejscowości Świętajno     05.03.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     23.02.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie wsi Świętajno     12.02.2010     
  ∴  Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy     03.11.2009     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     03.09.2009     
  ∴  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w m. Kierwik     02.09.2009     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     28.07.2009     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców     18.05.2009     
  ∴  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     06.05.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej     05.05.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch działek rekreacyjnych     20.04.2009     
  ∴  Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości     11.03.2009     
  ∴  Informacja     18.02.2009     
  ∴  WYKAZY NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY     15.05.2008     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
24723827 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^