BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2019 r. na podstawie biletów miesięcznych     03.12.2018     
  ∴  E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno     27.08.2018     
  ∴  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2018 do 09.08.2021 - zmiana ogłoszenia     18.07.2018     
  ∴  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2018 do 09.08.2021     13.07.2018     
  ∴  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiazań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczekk     02.07.2018     
  ∴  Przebudowa i remont drogi gminnej nr 198013N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Cis     28.06.2018     
  ∴  Przebudowa drogi gminnej nr 198011N Chochół – Biały Grunt na odcinku od km 2+126 do 4+557     06.03.2018     
  ∴  Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie, ul. Mickiewicza 28     26.02.2018     
  ∴  Gmina Świętajno: Robota budowlana "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa" oraz " Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie     15.12.2017     
  ∴  Gmina Świętajno: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie”     15.12.2017     
  ∴  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017     07.12.2017     
  ∴  Robota budowlana „Przebudowa dróg w msc. Świętajno Osiedle”     06.12.2017     
  ∴  Robota budowlana „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w msc. Spychowo”     06.12.2017     
  ∴  Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno ogłasza przetarg na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych.     04.12.2017     
  ∴  Gmina Świętajno: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     17.11.2017     
  ∴  Gmina Świętajno: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie”     15.11.2017     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     13.11.2017     
  ∴  Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     31.10.2017     
  ∴  Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie”.     30.10.2017     
  ∴  Przebudowa budynku zlewni mleka na „Klub Senior +" – budynek produkcji rękodzieła w archiwum     23.08.2017     
  ∴  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017     22.08.2017     
  ∴  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     01.08.2017     
  ∴  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych     25.07.2017     
  ∴  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     13.07.2017     
  ∴  Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach w archiwum     27.06.2017     
  ∴  Zamówienie publiczne - "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N Jeruty - dr.kraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową.     20.06.2017     
  ∴  Zamówienie publiczne - "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N jeruty - drkraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową.     20.06.2017     
  ∴  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Jeruty (Chajdyce)”     20.03.2017     
  ∴  Przebudowa drogi gminnej - Ulicy Sienkiewicza, ulicy 12-go Stycznia i ulicy Słonecznej w miejscowości Spychowo     10.03.2017     
  ∴  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     03.03.2017     
  ∴  Przebudowa drogi gminnej - ulica Żymierskiego w Świętajnie     25.11.2016     
  ∴  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     27.10.2016     
  ∴  Przebudowa drogi gminnej nr 198006N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowościach Jeruty - Jerutki (Etap I)     27.07.2016     
  ∴  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych     12.07.2016     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świętajno     26.11.2015     
  ∴  ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO.     24.11.2015     
  ∴  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świętajno     24.11.2015     
  ∴  Przebudowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie     29.09.2015     
  ∴  Dostawa opału do kotłowni w Świętajnie i Spychowie w sezonie grzewczym 2015/2016     18.08.2015     
  ∴  Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową drogi gminnej w miejscowościach Cis - Biały Grunt     17.08.2015     
  ∴  Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków w szkołach na terenie Gminy Świętajno w okresie od 14.09.2015r. do 31.12 2015r.     07.08.2015     
  ∴  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton w archiwum     05.08.2015     
  ∴  Przebudowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie     31.07.2015     
  ∴  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych     24.07.2015     
  ∴  Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.     21.07.2015     
  ∴  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2015 do 09.08.2018 w archiwum     16.07.2015     
  ∴  Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie w archiwum     13.07.2015     
  ∴  Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek Etap I wraz z Budową sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowościach Kierwik i Koczek w Gminie Świętajno     13.07.2015     
  ∴  Przebudowa ulic Ogrodowej i Młodzieżowej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną w msc. Świętajno     02.06.2015     
  ∴  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego Numer ogłoszenia: 92656 - 2015     24.04.2015     
  ∴  Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego     21.04.2015     
  ∴  Usługa transportowa uczestników projektu pn. Czas na lepsze jutro w Tatry z noclegami w Murzasichle w archiwum     17.04.2015     
  ∴  Usługa transportowa uczestników projektu pn. Czas na lepsze jutro w Tatry z noclegami w Murzasichle w archiwum     02.04.2015     
  ∴  Usługa transportowa uczestników projektu Czas na lepsze jutro do Warszawy i Murzasichle. w archiwum     16.03.2015     
  ∴  Wdrożenie projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świętajno     02.02.2015     
  ∴  ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO     08.09.2014     
  ∴  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno     01.08.2014     
  ∴  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych.     04.07.2014     
  ∴  Świadczenie usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego     16.06.2014     
  ∴  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu - 2, pn.: Czas na lepsze jutro w archiwum     04.06.2014     
  ∴  Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie żwirową drogi gminnej Nr 198021 N Świętajno - Piasutno     19.05.2014     
  ∴  Zadanie 1. Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Spychowie i Zadanie 2. Budowa strażnicy przeciwpożarowej w Spychowie w archiwum     05.05.2014     
  ∴  Usługa transportowa uczestników projektu Czas na lepsze jutro.. w archiwum     02.05.2014     
  ∴  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu pn.: Czas na lepsze jutro w archiwum     25.04.2014     
  ∴  Przebudowa drogi gminnej Nr 198005N w miejscowości Jerutki.     22.04.2014     
  ∴  Budowa fontanny wraz utworzeniem miejsca rekreacji w centrum miejscowości Świętajno w archiwum     01.04.2014     
  ∴  Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu pt. Aktywizacja szansa na lepsze jutro w archiwum     12.03.2014     
  ∴  Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II w archiwum     19.02.2014     
  ∴  Transport uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r. w archiwum     21.01.2014     
  ∴  Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II     16.01.2014     
  ∴  Budowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Powałczyn w archiwum     15.01.2014     
  ∴  Transport uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r. w archiwum     10.01.2014     
  ∴  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Świętajno z podziałem na zadania w sezonie zimowym 2013/2014     25.10.2013     
  ∴  Budowa ciągu spacerowego i parkingu przy ul. Myśliwskiej w m. Spychowo     22.08.2013     
  ∴  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie gminy Świętajno     19.08.2013     
  ∴  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie biletów miesięcznych w archiwum     12.07.2013     
  ∴  Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów aktorskich, dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. Dążymy do sukcesu. w archiwum     25.05.2013     
  ∴  Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych     20.05.2013     
  ∴  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: Aktywizacja szansa na lepsze jutro     11.03.2013     
  ∴  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywizacja szansa na lepsze jutro” zwanego dalej „projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w archiwum     08.03.2013     
  ∴  Zmiana ogłoszenia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci na terenie Gminy Świętajno     04.03.2013     
  ∴  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla uczestników projektu MKIS - TWOJĄ SZANSĄ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.     27.02.2013     
  ∴  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno     27.02.2013     
  ∴  Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego     27.02.2013     
  ∴  Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrz oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Chochół, Jeruty, Jeromin, Biały Grunt, Konrady w gminie Świętajno     14.02.2013     
  ∴  OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY ŚWIĘTAJNO ORAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE , GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY w archiwum     12.02.2013     
  ∴  Zakup samochodu pożarniczego używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasutnie w archiwum     08.02.2013     
  ∴  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. Dążymy do sukcesu. w archiwum     04.01.2013     
  ∴  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013 w archiwum     26.10.2012     
  ∴  Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły w Spychowie na potrzeby ośrodka zdrowia w archiwum     26.10.2012     
  ∴  Usługa Transportowa realizowana w ramach projektu pt.: /Dążymy do sukcesu/. w archiwum     21.10.2012     
  ∴  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w archiwum     19.10.2012     
  ∴  Transport uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu w archiwum     11.10.2012     
  ∴  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. „Dążymy do sukcesu”. w archiwum     09.10.2012     
  ∴  Budowa przyłącza cieplnego w Świętajnie w archiwum     26.09.2012     
  ∴  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi z projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro"     21.09.2012     
  ∴  Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 w archiwum     14.09.2012     
  ∴  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi z projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" w archiwum     11.09.2012     
  ∴  Budowa drogi w msc. Świętajno (osiedle)     21.08.2012     
  ∴  „Budowa chodnika w miejscowościach Spychowo i Bystrz”     14.08.2012     
  ∴  Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szczytnie w roku szkolnym 2012-2013 w archiwum     10.08.2012     
  ∴  Budowa chodnika w msc. Świętajno, ul. Żymierskiego w archiwum     27.07.2012     
  ∴  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2012 do 09.08.2015     24.07.2012     
  ∴  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013 w archiwum     24.07.2012     
  ∴  Budowa drogi w msc. Świętajno (osiedle) w archiwum     20.07.2012     
  ∴  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2012/2013     12.07.2012     
  ∴  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach w archiwum     06.07.2012     
  ∴  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo     26.06.2012     
  ∴  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach w archiwum     06.06.2012     
  ∴  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B.     23.04.2012     
  ∴  Przeprowadzenie usług szkoleniowych.     23.04.2012     
  ∴  Poprawa zagospodarowania miejscowości Świętajno poprzez budowę parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w archiwum     26.03.2012     
  ∴  ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH.     08.03.2012     
  ∴  Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Świętajno.     02.03.2012     
  ∴  Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w archiwum     22.02.2012     
  ∴  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno.     21.02.2012     
  ∴  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno     02.02.2012     
  ∴  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno w archiwum     19.01.2012     
  ∴  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku 2011/2012     02.01.2012     
  ∴  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w archiwum     07.11.2011     
  ∴  Przeprowadzenie zajęć logopedycznych, gimnastyczno-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych w 3 punktach przedszkolnych na terenie Gminy Świętajno w archiwum     03.11.2011     
  ∴  Rozbudowa infrastruktury informatycznej szkół gminy Świętajno: zakup pracowni komputerowych do Świętajna i Spychowa - gimnazjum     13.10.2011     
  ∴  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do ośrodków przedszkolnych w msc. Jeruty, Kolonia i Jerutki na terenie gminy Świętajno w okresie od 17.10.2011 r. do 31.07.2013 r. w archiwum     29.09.2011     
  ∴  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011 w archiwum     20.09.2011     
  ∴  Modernizacja systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Świętajnie. w archiwum     16.09.2011     
  ∴  Dostawa zrębków drzewnych w sezonie grzewczym 2011/2012 w archiwum     09.09.2011     
  ∴  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2011/2012 w archiwum     25.08.2011     
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2011/2012 w archiwum     18.08.2011     
  ∴  Zakup samochodu do selektywnej zbiorki odpadów stałych w archiwum     09.08.2011     
  ∴  Przebudowa drogi gminnej Nr 198012 N , od drogi powiatowej Nr 1677 N ( Jeromin ) do drogi krajowej Nr 53 w archiwum     05.08.2011     
  ∴  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2011/2012 w archiwum     18.07.2011     
  ∴  Zakup samochodu do selektywnej zbiorki odpadów stałych oraz kompostowników. w archiwum     08.07.2011     
  ∴  Budowa sieci wodociągowej w msc. Świętajno (ul. Leśna) i w msc. Piasutno - Łęg w archiwum     20.06.2011     
  ∴  Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regonie wielkich jezior mazurskich - masterplan dla wielkich jezior mazurskich-budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatninia wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo - gmina świętajno w archiwum     17.06.2011     
  ∴  Zmiana ogłoszenia "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno-Powałczyn, gm. Świętajno oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla amfiteatru w Spychowie" w archiwum     23.02.2011     
  ∴  Zmiana ogłoszenia "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno - Powałczyn, Gm. Świętajno oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla amfiteatru w Spychowie" w archiwum     11.02.2011     
  ∴  Zmiana ogłoszenia na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO” w archiwum     03.02.2011     
  ∴  Odwołanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO” w archiwum     02.02.2011     
  ∴  TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO w archiwum     27.01.2011     
  ∴  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno-Powałczyn, gm. Świetajno w archiwum     21.01.2011     
  ∴  Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w archiwum     31.12.2010     
  ∴  Modernizacja Biblioteki Publicznej wraz z czytelnią – świetlicą wiejską w Spychowie w archiwum     21.10.2010     
  ∴  „Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Jerutkach” w archiwum     06.10.2010     
  ∴  Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem w świetlicach wiejskich w Długim Borku, Białym Gruncie, Konradach” w archiwum     30.08.2010     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2010/2011” w archiwum     16.08.2010     
  ∴  Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno . w archiwum     29.07.2010     
  ∴  Przebudowa i remont zjazdów z drogi krajowej nr . 59 w msc. Spychowo w archiwum     12.07.2010     
  ∴  Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010 w archiwum     09.07.2010     
  ∴  Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno w archiwum     28.06.2010     
  ∴  Przebudowa i remont zjazdów z drogi krajowej nr . 59 w msc. Spychowo w archiwum     11.06.2010     
  ∴  Remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową Spychowo-Spychówek w archiwum     07.05.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na Organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie w ramach projektu systemowego "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w archiwum     12.04.2010     
  ∴  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Pisutno gm. Świętajno w archiwum     26.02.2010     
  ∴  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii w archiwum     24.02.2010     
  ∴  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc Kolonia gm. Świętajno w archiwum     26.01.2010     
  ∴  Remont zjazdów z drogi krajowej nr . 59 w msc. Spychowo w archiwum     05.01.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na na wykonanie zadania pod nazwą:„Roboty wykończeniowe w budynku Zespołu Szkół w Spychowie etap I” w archiwum     23.12.2009     
  ∴  Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno w archiwum     19.11.2009     
  ∴  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w archiwum     05.11.2009     
  ∴  „Roboty wykończeniowe Świetlicy Wiejskiej w Piasutnie” w archiwum     04.11.2009     
  ∴  Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno w archiwum     21.10.2009     
  ∴  „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno” w archiwum     15.09.2009     
  ∴  Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO” w archiwum     09.09.2009     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą:„Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno” w archiwum     24.08.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na " Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2009/2010 w archiwum     13.08.2009     
  ∴  Remont Szkoły Podstawowej w Świętajnie z likwidacją barier architektonicznych w archiwum     31.07.2009     
  ∴  Budowa przyszkolnego boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m w archiwum     22.06.2009     
  ∴  Przebudowa dróg gminnych Nr 198024 N i 199006 N ( Stare Czajki – Kilimany ) w archiwum     09.02.2009     
  ∴  Obsługa bankowa budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2009 – 2013 w archiwum     06.02.2009     
  ∴  Wykaz dotyczący sprzedaży działki użytkownikowi wieczystemu w archiwum     04.12.2008     
  ∴  „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2008/2009” w archiwum     17.11.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony, ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świętanie o nr ewid.938/8 , pow. 5051 m 2 KW 26213 z przeznaczeniem pod działalność usługową -rzemiosło. w archiwum     27.10.2008     
  ∴  Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców. w archiwum     08.10.2008     
  ∴  Zagospodarowanie zgromadzonych odpadów na nieczynnym WPGO w Świętajnie w archiwum     12.09.2008     
  ∴  Dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanej w archiwum     05.09.2008     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rzemieślniczej położonej w m. Świętajno w archiwum     18.08.2008     
  ∴  „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2008/2009” w archiwum     05.08.2008     
  ∴  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno w archiwum     28.07.2008     
  ∴  Dostawa o montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w msc. Świętajno i w budynku Urzędu Gminy Świętajno w archiwum     21.07.2008     
  ∴  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do wydzierżawienia w archiwum     21.07.2008     
  ∴  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY w archiwum     02.07.2008     
  ∴  Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świętajnie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną w archiwum     19.06.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa chodnika w msc. Jerutki gm. Świętajno" w archiwum     18.06.2008     
  ∴  Wykonanie koncepcji i projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Kolonia gm. Świętajno w archiwum     10.06.2008     
  ∴  Publiczna licytacja na sprzedaż dwóch budynków letniskowych położonych w Spychowie w archiwum     07.05.2008     
  ∴  Zaproszenie do składania ofert na dostawę pojemników w archiwum     24.04.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu bezpylnego do zbioru i transportu stałych w archiwum     07.04.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę używanych pojemników do gromadzenia odpadów w archiwum     07.04.2008     
  ∴  Wykonanie nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Kościelnej w msc. Świętajno gm. Świętajno w archiwum     25.03.2008     
  ∴  wykaz nieruchomości w archiwum     11.03.2008     
  ∴  przetarg na sprzedaż nieruchomości w msc. Świętajno i Spychowo w archiwum     11.03.2008     
  ∴  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej w archiwum     28.01.2008     
  ∴  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w szkole podstawowej w msc. Jeruty i msc. Świętajno gm. Świętajno w archiwum     14.11.2007     
  ∴  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych w archiwum     26.10.2007     
  ∴  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych w archiwum     25.10.2007     
  ∴  Dotyczy sprzedaży działki na rzecz użytkownika w archiwum     12.10.2007     
  ∴  Budowa stacji wodociągowej "Świętajno" w msc. Świętajno gm. Świętajno w archiwum     25.09.2007     
  ∴  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych w archiwum     12.09.2007     
  ∴  Remont i przebudowa bloku żywieniowego wraz z instalacjami w Przedszkolu Samorządowym w Świętajnie w archiwum     03.09.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawy węgla kamiennego w asortymencie "orzech" gat. I w ilości ok. 950 Mg kotłowni osiedlowej w Świętajnie i Spychowie. w archiwum     29.08.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na Przygotowanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2007/2008 w archiwum     14.08.2007     
  ∴  "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia gm. Świętajno" w archiwum     13.07.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na roboty "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno" w archiwum     29.06.2007     
  ∴  Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Jeruty w archiwum     24.05.2007     
  ∴  Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia w archiwum     24.05.2007     
  ∴  Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno w archiwum     17.04.2007     
  ∴  Budowa sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią dla oczyszczalni ścieków w Spychowie w archiwum     13.04.2007     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno w archiwum     27.02.2007     
  ∴  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PN "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.01.2007 r.do 31.12.2007 r. w archiwum     01.12.2006     
  ∴  Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym w archiwum     10.10.2006     
  ∴  Budowa stacji wodociągowej "Świętajno" w msc. Świętajno w archiwum     27.09.2006     
  ∴  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie z przeznaczeniem pod usługi rzemieślnicze w archiwum     18.09.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - Środowiskowy Dom Samopomocy w Piasutnie w archiwum     06.09.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego w ilości około 950 ton w archiwum     25.08.2006     
  ∴  II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świętajnie w archiwum     25.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2006/2007 w archiwum     18.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kolonii w archiwum     11.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Piasutno-Powałczyn w archiwum     10.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dowożenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Świętajno w archiwum     04.08.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Piasutno-Powałczyn w archiwum     14.07.2006     
  ∴  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej o pow. 4,81 ha położonej w miejscowości Długi Borek w archiwum     14.06.2006     
  ∴  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego położonego w Spychowie w archiwum     19.05.2006     
  ∴  Dotyczy sprzedaży gruntów rolnych o pow. 4,81 ha położonych w m. Długi Borek. w archiwum     17.05.2006     
  ∴  Przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świętajnie w archiwum     30.03.2006     
  ∴  Budowa budynku OSP w Piasutnie - etap II w archiwum     15.03.2006     
  ∴  Budowa ciągu spacerowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piasutno w archiwum     15.03.2006     
  ∴  Ogłoszenie na rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie w archiwum     10.03.2006     
  ∴  Sprzedaż lokalu usługowego położonego w Spychowie w archiwum     08.03.2006     
  ∴  Modernizacja amfiteatru w Spychowie w archiwum     22.02.2006     
  ∴  Dotyczy sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną położonej w Świętajnie w archiwum     20.02.2006     
  ∴  Dotyczy sprzedaży lokalu usługowego położonego w Spychowie przy ul. Juranda w archiwum     14.02.2006     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Świętajno i jednostek organizacyjnych w archiwum     08.02.2006     
  ∴  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową". w archiwum     16.01.2006     
  ∴  Gmina Świętajno ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji wodociągowej "Świętajno" w msc. Świętajno w archiwum     16.01.2006     
  ∴  Gmina Świętajno ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasutnie - etap I w archiwum     16.01.2006     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie w archiwum     16.01.2006     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w miejscowości Połom w archiwum     16.01.2006     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie w archiwum     16.01.2006     
  ∴  Wójt Gminy Świętajno ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej 13D m 16 w archiwum     16.01.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
24724419 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^