BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Granice i zarządy     20.01.2006     
  ∴  Zadania     20.01.2006     
 
  «   Granice i zarządy

Sołectwo Biały Grunt
granice: miejscowość  Biały Grunt
Rada Sołecka:
Agata Cicha - sołtys / przewodnicząca rady/
Członkowie rady
Barbara Buła
Małgorzata Rolka
Andrzej Szmigiel 

Sołectwo Chochół
granice: miejscowość Chochół
Rada Sołecka:
Zdzisław Grzyb - sołtys / przewodniczący rady/
Członkowie rady:
 Dorota Kostrzewska
Rafał Szmigiel
Andrzej Maciora
 
Sołectwo Nowe Czajki i Cis
granice:  miejscowości: Nowe Czajki,  Cis
Rada  Sołecka:
Jacek Gnatkowski - sołtys / przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Waldemar Gwiazda
Adam Grzegorczyk 
Marek Cichy 


Sołectwo Stare Czajki
granice: miejscowość Stare Czajki
Rada  Sołecka:
Władysław Karpiński - sołtys / przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Zdzisław  Dawidczyk
Lech Jakubiak

Sołectwo  Długi Borek
granice:  miejscowość Długi Borek
Rada Sołecka:
Andrzej Bełcikowski - sołtys / przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Anna Mikołajczyk
Elżbieta Chaber
Zbigniew Kaczmarczyk

Sołectwo Jerominy
granice: miejscowość Jerominy
Rada Sołecka:
Jan Wielk - sołtys /przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Waldemar Lenkiewicz
Wojciech Lenkiewicz

Sołectwo Jerutki 
granice: miejscowość Jerutki
Rada Sołecka:
Karolina  Ślubowska  - sołtys / przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Teresa  Kaczkowska 
Mateusz Pałaszewski 
Marcin Cudnoch
Michał Górski
Krystian Gromadzki
Mariusz Rolka
Monika Ziebis 
 
Sołectwo Jeruty
granice: miejscowości Jeruty,  Chajdyce
Rada Sołecka:
Elżbieta Jabłonowska - sołtys /przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Kazimierz Barszcz  
Bogumiła Gwiazda 
Marianna Nicińska
Halina  Ostrowska 
 
Sołectwo Koczek
granice: miejscowości:  Koczek, Połom
Rada Sołecka:
Izabela Magdaleńska - sołtys /przewodnicząca rady/
Członkowie rady:
Monika Szok
Kazimierz  Szok

Sołectwo Kolonia
granice
: miejscowość Kolonia 
Rada Sołecka:
Monika  Lidia  Gwiazda  - sołtys / przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Krzysztof Żmijewski  
Wanda  Rapacka
Marek Kaczyński 
Mariusz Kozioł
 
Sołectwo  Konrady
granice:  miejscowość Konrady
Rada Sołecka:
Alina Kostiuk - sołtys /przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Jan Golon
Krzysztof Samsel
Marianna  Samsel 
 
Sołectwo Piasutno
granice: miejscowości:  Piasutno,  Powałczyn 
Rada Sołecka:
Konrad Szewczyk  - sołtys /przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Albert Kiliman 
Jan  Lisiewski 
Kazimierz Polak
Ewa Rosłoń
Tadeusz Skowroński 
Łukasz Chodkowski
 
Sołectwo Spychowo
granice: miejscowości:  Spychowo, Kierwik, Spychówko, Bystrz, Szklarnia, Niedźwiedzi Kąt,   
                Spychowski Piec
Rada Sołecka:
Ksymena Klusek  - sołtys /przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Arkadiusz Krystkiewicz 
Dominik Parzych 
Katarzyna Pieńkosz 
Jolanta Róziecka
 
Sołectwo Świętajno
granice: miejscowość Świętajno
Rada Sołecka
Edyta Duda - sołtys/ przewodniczący rady/       
Członkowie rady:
Edyta Kopeć 
Wiesław Kozłowski 
Dariusz Krynicki 
Błażej Parda
Beata Pieloszczyk
Emilia Szydłowska
 
Sołectwo Zielone
granice: miejscowość  Zielone
Rada Sołecka:
Ryszard Zera - sołtys /przewodniczący rady/
Członkowie rady:
Szczepan  Kulas 
Grzegorz Szcześniak

Dokument utworzył(-a):  Jerzy Janowski  (20.01.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Jerzy Janowski  (20.01.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Jerzy Janowski  (27.04.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Jerzy Janowski  (27.04.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
25090274 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^