BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej     07.10.2016     
  ∴  OBWIESZCZENIE WOJEWODY     17.02.2015     
  ∴  OBWIESZCZENIE STAROSTY SZCZYCIEŃSKIEGO     09.01.2015     
  ∴  OBWIESZCZENIE STAROSTY SZCZYCIEŃSKIEGO     18.11.2014     
  ∴  PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE: KIERWIK, KOCZEK, POŁOM, KOLONIA-RACIBÓR - WYKONACA w archiwum     15.07.2014     
  ∴  Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż środków trwałych z likwidowanej hydroforni w Świętajnie w archiwum     26.07.2012     
  ∴  PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE: KIERWIK, KOCZEK, POŁOM, KOLONIA-RACIBÓR w archiwum     20.06.2012     
  ∴  Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w m. Świętajno w archiwum     30.07.2010     
  ∴  Budowa kanalizacji sanitarnej dla ludności w miejscowosci Piasutno w archiwum     07.01.2010     
  ∴  Budowa zakładu kategorii I w miejscowości Długi Borek w archiwum     12.10.2009     
  ∴  Budowa zakładu kategorii I w m. Długi Borek w archiwum     21.08.2009     
  ∴  Budowa budynku rekreacji indywidualnej w obrębie Koczek w archiwum     25.06.2009     
  ∴  Budowa hali magazynowo-produkcyjnej w m. Świętajno w archiwum     05.05.2009     
  ∴  Dotyczy budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego w m. Piasutno w archiwum     24.04.2009     
  ∴  Dotyczy budowy biogazowni "SARIA" Długi Borek w archiwum     04.03.2009     
  ∴  Dotyczy budowy budynku mieszkalnego i garażu w m. Kolonia. w archiwum     17.09.2008     
  ∴  Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego w m. Świętajno w archiwum     03.09.2008     
  ∴  Budowa budynku letniskowego w m. Jerutki w archiwum     23.06.2008     
  ∴  Dotyczy budowy budynku jednorodzinnego i budynku gospodarczego w m. Kolonia w archiwum     21.03.2008     
  ∴  Dotyczy budowy hali produkcyjno-magazynowej na działce 340/25 w m. Kolonia w archiwum     05.11.2007     
  ∴  Budowa zakładu pośredniego kategorii I i II na terenie istniejącego zakładu SARIA w Długim Borku w archiwum     02.10.2007     
  ∴  Dotyczy budowy budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na działce nr 157/18 położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia w archiwum     27.08.2007     
  ∴  Dotyczybudowy budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na działkach nr 157/37 i 157/38 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia w archiwum     27.08.2007     
  ∴  Budowa domku letniskowego w obrębie geodezyjnym Piasutno w archiwum     21.08.2007     
  ∴  Budowa budynku letniskowego- obręb Piasutno w archiwum     27.06.2007     
  ∴  Dotyczy: budowy budynku jednorodzinnego w m. Kolonia w archiwum     13.06.2007     
  ∴  Dotyczy: budynek letniskowy i gospodarczy w m. Piasutno w archiwum     13.06.2007     
  ∴  Dotyczy: budynku letniskowego na działce nr 393/4 w Piasutnie w archiwum     24.05.2007     
  ∴  Dotyczy: budynku mieszkalnego, gospodarczego i warsztatu samochodowego na działce 831 w Świętajnie w archiwum     24.05.2007     
  ∴  Dotyczy: osiedla domków letniskowych w m. Jerutki w archiwum     24.05.2007     
  ∴  Dotyczy decyzji środowiskowej dla budynku mieszkalnego na działce nr 331/4 w m. Spychowo w archiwum     13.04.2007     
  ∴  Dotyczy decyzji środowiskowej dla inwestycji na działce Nr 164/6 położonej w Kolonii w archiwum     12.03.2007     
  ∴  Dotyczy decyzji środowiskowej na działce Nr 629/4 położonej w Piasutnie w archiwum     12.03.2007     
  ∴  Dotyczy decyzji środowiskowej działki nr 226 w Świętajnie w archiwum     12.03.2007     
  ∴  Dotyczy decyzji środowiskowej dla inwestycji nadziałce 157/19 w m. Kolonia w archiwum     14.02.2007     
  ∴  Dotyczy decyzji środowiskowej dla inwestycji na działkach nr 938/9;938/6; 938/7 położonych w Świętajnie w archiwum     14.02.2007     
  ∴  Dotyczy wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę stacji bazowej w m. Świętajno w archiwum     14.11.2006     
  ∴  Dotyczy wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę stacji bazowej w m. Jeruty w archiwum     14.11.2006     
  ∴  Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa zakładu pośredniego kat. 1 i 2 w m. Długi Borek. w archiwum     31.10.2006     
  ∴  Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowanych rekreacyjnie w okolicach Spychowa / Kierwik, Połom, Koczek i in./ w archiwum     25.07.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
25090758 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^