BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     1296551         
      ∴  Menu podmiotowe
         ∴  STATUT GMINY
                 ·  Statut Gminy Świętajno     344824         
         ∴  WŁADZE GMINY
            ∴  Wójt
               ∴  Dane
                       ·  Wójt - Dane     334496         
               ∴  Kompetencje
                       ·  Kompetencje     339552         
            ∴  Rada Gminy
               ∴  Skład
                       ·  Skład Rady Gminy     334064         
               ∴  Kompetencje
                       ·  Kompetencje Rady Gminy     331927         
               ∴  Sesje Rady
                  ∴  Ogłoszenia
                          ·  OGŁOSZENIA     198047         
                  ∴  Transmisja Sesji
                          ·  Transmisja Sesji Rady Gminy     182083         
         ∴  URZĄD GMINY
            ∴  Dane Teleadresowe
                    ·  Dane Teleadresowe     346873         
            ∴  Godziny Pracy
                    ·  Godziny Pracy     337475         
            ∴  Regulamin Organizacyjny
                    ·  Regulamin Organizacyjny     6566         
                    ·  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świętajno     6174         
                    ·  Regulamin Organizacyjny pobierz plik     9560         
                    ·  Regulamin Organizacyjny - tekst ujednolicony     19311         
                    ·  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świętajno     5988         
                    ·  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świętajno     4701         
                    ·  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świętajno - zmiany od 1.12.2017     4628         
            ∴  Kierownictwo Urzędu
                    ·  Wójt     7024         
                    ·  Zastępca Wójta     7812         
                    ·  Sekretarz     8241         
                    ·  Skarbnik     7657         
            ∴  Wydziały i Samodzielne Stanowiska
                    ·  Referat Organizacyjny     8159         
                    ·  Referat Budżetu i Finansów     8018         
                    ·  Referat Techniczny     9647         
                    ·  Urząd Stanu Cywilnego     7493         
                    ·  Radca Prawny     7004         
            ∴  Rejestry i Ewidencje
                    ·  Ewidencje ogólnodostepne     6684         
                    ·  Ewidencje inne     6447         
                    ·  Rejestry ogólnodostepne     6330         
                    ·  Rejestry inne     6305         
               ∴  Udostępnianie danych
                       ·  Informacja o przedsiębiorcach     6515         
                       ·  Informacja o mieszkańcach     6577         
                       ·  Informacja o wydanych dowodach osobistych     6221         
                       ·  Inne     6442         
            ∴  Moja sprawa
         ∴  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
            ∴  Gminne Jednostki Organizacyjne
                    ·  Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie     6163         
                    ·  Szkoła Podstawowa w Kolonii     6010         
                    ·  Szkoła Podstawowa w Jerutach     6072         
                    ·  Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno     38212         
                    ·  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie     38552         
                    ·  Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Świętajnie     6769         
                    ·  Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie     6475         
                    ·  Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie     6656         
                    ·  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie     6186         
                    ·  Zespół Szkół w Spychowie     6019         
            ∴  Rejestr Instytucji Kultury
                    ·  Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Świętajno     320245         
         ∴  ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
            ∴  Wpólnota Samorządowa
                    ·  Wspólnota samorządowa     328190         
            ∴  Podstawy Prawne Działania Samorządu
                    ·  Podstawy prawne działania samorządu     338304         
            ∴  Zadania Gminy
                    ·  Zadania gminy     321348         
            ∴  Organy Pomocnicze
               ∴  Komisje Rady Gminy
                       ·  Komisja Rewizyjna     6798         
                       ·  Komisja ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy     6539         
                       ·  Komisja ds. Obywatelskich     6661         
                       ·  Komisja ds. Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Dróg     6735         
                       ·  Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji     4670         
               ∴  Sołectwa
                       ·  Granice i zarządy     324935         
                       ·  Zadania     6617         
      ∴  Menu przedmiotowe
         ∴  WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
                 ·  Akty prawne - inne     6430         
                 ·  Kompetencje     6136         
                 ·  Podatki i opłaty     6474         
                 ·  Postępowanie egzekucyjne     6639         
            ∴  Finanse i Budżet
                    ·  Finanse i Budżet     317669         
            ∴  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
                    ·  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej     206534         
         ∴  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
                 ·  Budowa budynku OSP w Piasutnie - etap II     93239         
                 ·  Budowa ciągu spacerowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piasutno     6298         
                 ·  Ogłoszenie na rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie     6422         
                 ·  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok     4959         
                 ·  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018     4723         
                 ·  Regulamin udzielania w Urzędzie Gminy Świętajno zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś. euro     4516         
                 ·  Plan zamówień publicznych na 2019 rok     4620         
            ∴  Ogłoszenia - Przetargi
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową".     5572         
                    ·  Gmina Świętajno ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji wodociągowej "Świętajno" w msc. Świętajno     5603         
                    ·  Gmina Świętajno ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasutnie - etap I     5572         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie     5609         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w miejscowości Połom     5672         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie     5643         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej 13D m 16     5510         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Piasutno-Powałczyn     5622         
                    ·  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywizacja szansa na lepsze jutro” zwanego dalej „projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej     5868         
                    ·  Przetarg nieograniczony na dostawy węgla kamiennego w asortymencie "orzech" gat. I w ilości ok. 950 Mg kotłowni osiedlowej w Świętajnie i Spychowie.     5718         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno-Powałczyn, gm. Świetajno     6390         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu na budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno     5838         
                    ·  Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010     5572         
                    ·  Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dowożenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Świętajno     5508         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Świętajno i jednostek organizacyjnych     5649         
                    ·  Dotyczy sprzedaży lokalu usługowego położonego w Spychowie przy ul. Juranda     5747         
                    ·  Dotyczy sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną położonej w Świętajnie     5467         
                    ·  Modernizacja amfiteatru w Spychowie     5538         
                    ·  Sprzedaż lokalu usługowego położonego w Spychowie     5671         
                    ·  Ogłoszenie na rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie     5575         
                    ·  Budowa budynku OSP w Piasutnie - etap II     6660         
                    ·  Budowa ciągu spacerowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piasutno     5699         
                    ·  Przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świętajnie     5775         
                    ·  Dotyczy sprzedaży gruntów rolnych o pow. 4,81 ha położonych w m. Długi Borek.     5795         
                    ·  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego położonego w Spychowie     5649         
                    ·  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej o pow. 4,81 ha położonej w miejscowości Długi Borek     5587         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Piasutno-Powałczyn     5672         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kolonii     5733         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2006/2007     5459         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego w ilości około 950 ton     5773         
                    ·  II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świętajnie     5739         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - Środowiskowy Dom Samopomocy w Piasutnie     5524         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie z przeznaczeniem pod usługi rzemieślnicze     5575         
                    ·  Budowa stacji wodociągowej "Świętajno" w msc. Świętajno     6148         
                    ·  Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym     5717         
                    ·  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PN "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.01.2007 r.do 31.12.2007 r.     5618         
                    ·  Budowa stacji wodociągowej "Świętajno" w msc. Świętajno gm. Świętajno     6469         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią dla oczyszczalni ścieków w Spychowie     5936         
                    ·  Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno     5986         
                    ·  Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Jeruty     5763         
                    ·  Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia     5745         
                    ·  Dotyczy sprzedaży działki na rzecz użytkownika     5644         
                    ·  Przetarg nieograniczony na roboty "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno"     5672         
                    ·  "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia gm. Świętajno"     5766         
                    ·  Przetarg nieograniczony na Przygotowanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2007/2008     5716         
                    ·  Remont i przebudowa bloku żywieniowego wraz z instalacjami w Przedszkolu Samorządowym w Świętajnie     5916         
                    ·  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych     5882         
                    ·  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych     5826         
                    ·  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych     5703         
                    ·  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w szkole podstawowej w msc. Jeruty i msc. Świętajno gm. Świętajno     6067         
                    ·  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej     6040         
                    ·  wykaz nieruchomości     5806         
                    ·  przetarg na sprzedaż nieruchomości w msc. Świętajno i Spychowo     5731         
                    ·  Wykonanie nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Kościelnej w msc. Świętajno gm. Świętajno     6147         
                    ·  Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu bezpylnego do zbioru i transportu stałych     5730         
                    ·  przetarg nieograniczony na dostawę używanych pojemników do gromadzenia odpadów     5808         
                    ·  Zaproszenie do składania ofert na dostawę pojemników     5754         
                    ·  Publiczna licytacja na sprzedaż dwóch budynków letniskowych położonych w Spychowie     5765         
                    ·  Wykonanie koncepcji i projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Kolonia gm. Świętajno     5810         
                    ·  Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa chodnika w msc. Jerutki gm. Świętajno"     5848         
                    ·  Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świętajnie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną     5636         
                    ·  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY     5732         
                    ·  Dostawa o montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w msc. Świętajno i w budynku Urzędu Gminy Świętajno     5740         
                    ·  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do wydzierżawienia     5688         
                    ·  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno     5865         
                    ·  „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2008/2009”     5703         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rzemieślniczej położonej w m. Świętajno     5581         
                    ·  Dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanej     5600         
                    ·  Zagospodarowanie zgromadzonych odpadów na nieczynnym WPGO w Świętajnie     5789         
                    ·  Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców.     5693         
                    ·  Przetarg nieograniczony, ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świętanie o nr ewid.938/8 , pow. 5051 m 2 KW 26213 z przeznaczeniem pod działalność usługową -rzemiosło.     5596         
                    ·  „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2008/2009”     5576         
                    ·  Wykaz dotyczący sprzedaży działki użytkownikowi wieczystemu     5859         
                    ·  Obsługa bankowa budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2009 – 2013     6267         
                    ·  Przebudowa dróg gminnych Nr 198024 N i 199006 N ( Stare Czajki – Kilimany )     6560         
                    ·  Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno     5987         
                    ·  Budowa przyszkolnego boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m     5969         
                    ·  Remont Szkoły Podstawowej w Świętajnie z likwidacją barier architektonicznych     6202         
                    ·  Przetarg nieograniczony na " Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2009/2010     5697         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą:„Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno”     5746         
                    ·  Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     5685         
                    ·  „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno”     5688         
                    ·  Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno     6173         
                    ·  „Roboty wykończeniowe Świetlicy Wiejskiej w Piasutnie”     5943         
                    ·  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4     5834         
                    ·  Przetarg nieograniczony na na wykonanie zadania pod nazwą:„Roboty wykończeniowe w budynku Zespołu Szkół w Spychowie etap I”     6868         
                    ·  Remont zjazdów z drogi krajowej nr . 59 w msc. Spychowo     5958         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc Kolonia gm. Świętajno     6682         
                    ·  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii     6109         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Pisutno gm. Świętajno     6067         
                    ·  Przebudowa ulic Ogrodowej i Młodzieżowej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną w msc. Świętajno     5698         
                    ·  Przetarg nieograniczony na Organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie w ramach projektu systemowego "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego     5767         
                    ·  Remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową Spychowo-Spychówek     6025         
                    ·  Przebudowa i remont zjazdów z drogi krajowej nr . 59 w msc. Spychowo     5719         
                    ·  Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno     5528         
                    ·  Przebudowa i remont zjazdów z drogi krajowej nr . 59 w msc. Spychowo     5778         
                    ·  Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno .     5813         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2010/2011”     5678         
                    ·  Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem w świetlicach wiejskich w Długim Borku, Białym Gruncie, Konradach”     6523         
                    ·  „Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Jerutkach”     5974         
                    ·  Modernizacja Biblioteki Publicznej wraz z czytelnią – świetlicą wiejską w Spychowie     6023         
                    ·  Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno ogłasza przetarg na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych.     4729         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej - ulica Żymierskiego w Świętajnie     5397         
                    ·  Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego     5655         
                    ·  TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO     6174         
                    ·  Odwołanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     5992         
                    ·  Zmiana ogłoszenia na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     6171         
                    ·  Zmiana ogłoszenia "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno - Powałczyn, Gm. Świętajno oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla amfiteatru w Spychowie"     5952         
                    ·  Zmiana ogłoszenia "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno-Powałczyn, gm. Świętajno oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla amfiteatru w Spychowie"     5943         
                    ·  Zakup samochodu do selektywnej zbiorki odpadów stałych oraz kompostowników.     5807         
                    ·  Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regonie wielkich jezior mazurskich - masterplan dla wielkich jezior mazurskich-budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatninia wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo - gmina świętajno     5763         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w msc. Świętajno (ul. Leśna) i w msc. Piasutno - Łęg     5615         
                    ·  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2011/2012     5611         
                    ·  Zakup samochodu do selektywnej zbiorki odpadów stałych     5599         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej Nr 198012 N , od drogi powiatowej Nr 1677 N ( Jeromin ) do drogi krajowej Nr 53     5746         
                    ·  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2011/2012     5666         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2011/2012     5994         
                    ·  Dostawa zrębków drzewnych w sezonie grzewczym 2011/2012     5543         
                    ·  Modernizacja systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Świętajnie.     5673         
                    ·  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011     6387         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do ośrodków przedszkolnych w msc. Jeruty, Kolonia i Jerutki na terenie gminy Świętajno w okresie od 17.10.2011 r. do 31.07.2013 r.     5591         
                    ·  Rozbudowa infrastruktury informatycznej szkół gminy Świętajno: zakup pracowni komputerowych do Świętajna i Spychowa - gimnazjum     5673         
                    ·  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno     5783         
                    ·  Przeprowadzenie zajęć logopedycznych, gimnastyczno-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych w 3 punktach przedszkolnych na terenie Gminy Świętajno     5802         
                    ·  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej     5899         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku 2011/2012     5675         
                    ·  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno     5533         
                    ·  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno.     5698         
                    ·  Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego     5744         
                    ·  Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Świętajno.     5617         
                    ·  ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH.     5700         
                    ·  Poprawa zagospodarowania miejscowości Świętajno poprzez budowę parkingu przy ul. Grunwaldzkiej     6032         
                    ·  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach     6076         
                    ·  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B.     5582         
                    ·  Przeprowadzenie usług szkoleniowych.     5703         
                    ·  Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych     5604         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2012/2013     5694         
                    ·  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo     8878         
                    ·  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach     5931         
                    ·  Budowa drogi w msc. Świętajno (osiedle)     6088         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2012 do 09.08.2015     5481         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013     5666         
                    ·  Budowa chodnika w msc. Świętajno, ul. Żymierskiego     5715         
                    ·  Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szczytnie w roku szkolnym 2012-2013     5617         
                    ·  „Budowa chodnika w miejscowościach Spychowo i Bystrz”     5846         
                    ·  Budowa drogi w msc. Świętajno (osiedle)     5826         
                    ·  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi z projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro"     5777         
                    ·  Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015     5647         
                    ·  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi z projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro"     6109         
                    ·  Budowa przyłącza cieplnego w Świętajnie     5899         
                    ·  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. „Dążymy do sukcesu”.     5689         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu     5737         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno     5676         
                    ·  Usługa Transportowa realizowana w ramach projektu pt.: /Dążymy do sukcesu/.     5650         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013     5820         
                    ·  Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły w Spychowie na potrzeby ośrodka zdrowia     6125         
                    ·  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. Dążymy do sukcesu.     5691         
                    ·  Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II     5922         
                    ·  Zakup samochodu pożarniczego używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasutnie     5781         
                    ·  OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY ŚWIĘTAJNO ORAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE , GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY     5632         
                    ·  Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrz oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Chochół, Jeruty, Jeromin, Biały Grunt, Konrady w gminie Świętajno     6009         
                    ·  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla uczestników projektu MKIS - TWOJĄ SZANSĄ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.     5700         
                    ·  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno     6706         
                    ·  Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego     5896         
                    ·  Zmiana ogłoszenia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci na terenie Gminy Świętajno     5831         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie biletów miesięcznych     5685         
                    ·  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: Aktywizacja szansa na lepsze jutro     5756         
                    ·  Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów aktorskich, dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. Dążymy do sukcesu.     5692         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie gminy Świętajno     5677         
                    ·  Budowa ciągu spacerowego i parkingu przy ul. Myśliwskiej w m. Spychowo     5997         
                    ·  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Świętajno z podziałem na zadania w sezonie zimowym 2013/2014     5745         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r.     5760         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Powałczyn     6046         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r.     5743         
                    ·  Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II     5773         
                    ·  Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu pt. Aktywizacja szansa na lepsze jutro     5815         
                    ·  Budowa fontanny wraz utworzeniem miejsca rekreacji w centrum miejscowości Świętajno     5490         
                    ·  ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO     5825         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej Nr 198005N w miejscowości Jerutki.     5794         
                    ·  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu pn.: Czas na lepsze jutro     5787         
                    ·  Świadczenie usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego     5672         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu Czas na lepsze jutro..     5421         
                    ·  Zadanie 1. Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Spychowie i Zadanie 2. Budowa strażnicy przeciwpożarowej w Spychowie     6026         
                    ·  Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie żwirową drogi gminnej Nr 198021 N Świętajno - Piasutno     5738         
                    ·  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu - 2, pn.: Czas na lepsze jutro     5658         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych.     5689         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno     6240         
                    ·  Wdrożenie projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świętajno     6100         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu Czas na lepsze jutro do Warszawy i Murzasichle.     5807         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu pn. Czas na lepsze jutro w Tatry z noclegami w Murzasichle     5703         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu pn. Czas na lepsze jutro w Tatry z noclegami w Murzasichle     5392         
                    ·  Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego     5750         
                    ·  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego Numer ogłoszenia: 92656 - 2015     5664         
                    ·  Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie     5873         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek Etap I wraz z Budową sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowościach Kierwik i Koczek w Gminie Świętajno     5876         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2015 do 09.08.2018     5570         
                    ·  Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.     5552         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych     5617         
                    ·  Przebudowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie     5672         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton     5401         
                    ·  Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków w szkołach na terenie Gminy Świętajno w okresie od 14.09.2015r. do 31.12 2015r.     5569         
                    ·  Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową drogi gminnej w miejscowościach Cis - Biały Grunt     5900         
                    ·  Dostawa opału do kotłowni w Świętajnie i Spychowie w sezonie grzewczym 2015/2016     5627         
                    ·  Przebudowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie     5570         
                    ·  ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO.     5740         
                    ·  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świętajno     5433         
                    ·  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świętajno     5537         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych     5401         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej nr 198006N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowościach Jeruty - Jerutki (Etap I)     5536         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     5870         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     5086         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej - Ulicy Sienkiewicza, ulicy 12-go Stycznia i ulicy Słonecznej w miejscowości Spychowo     5028         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Jeruty (Chajdyce)”     5314         
                    ·  Zamówienie publiczne - "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N Jeruty - dr.kraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową.     4648         
                    ·  Zamówienie publiczne - "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N jeruty - drkraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową.     4381         
                    ·  Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach     4717         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     4581         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych     4680         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     4562         
                    ·  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017     4564         
                    ·  Przebudowa budynku zlewni mleka na „Klub Senior +" – budynek produkcji rękodzieła     4627         
                    ·  Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie”.     4675         
                    ·  Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     4765         
                    ·  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     4534         
                    ·  Gmina Świętajno: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie”     4872         
                    ·  Gmina Świętajno: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     4881         
                    ·  Robota budowlana „Przebudowa dróg w msc. Świętajno Osiedle”     4826         
                    ·  Robota budowlana „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w msc. Spychowo”     5002         
                    ·  Gmina Świętajno: Robota budowlana "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa" oraz " Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie     4988         
                    ·  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017     4558         
                    ·  Gmina Świętajno: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie”     4684         
                    ·  Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie, ul. Mickiewicza 28     4436         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej nr 198011N Chochół – Biały Grunt na odcinku od km 2+126 do 4+557     4614         
                    ·  Przebudowa i remont drogi gminnej nr 198013N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Cis     4521         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2018 do 09.08.2021     5886         
                    ·  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiazań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczekk     4578         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2018 do 09.08.2021 - zmiana ogłoszenia     4532         
                    ·  E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno     4868         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2019 r. na podstawie biletów miesięcznych     4487         
            ∴  Rozstrzygnięcia Przetargów
                    ·  Roboty wykończeniowe Świetlicy Wiejskiej w Piasutnie     5709         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na udzielenie kredytów inwestycyjnych w tym pomostowych i kredytu obrotowego     5417         
                    ·  Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Piasutno o nr ewid. 631/25 o pow. 782 m2 i nr 631/23 o pow. 557 m2     5494         
                    ·  Dotyczy rokowań na nieruchomość zabudowaną w m. Stare Czajki     5503         
                    ·  Dotyczy przetargu na lokal mieszkalny oraz działki rzemieślnicze położone w Świętajnie     5598         
                    ·  Informacja o wyniku przetargu     5452         
                    ·  Wyniki z rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego     5466         
                    ·  Wyniki z rokowań na sprzedaż działki położonej w Świętajnie     5493         
                    ·  Wyniki z rokowań po II przetargu na sprzedaż działek położonych w Świętajnie     5485         
                    ·  Ogłoszenie po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym     5477         
                    ·  „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno”     5692         
                    ·  ogłoszenie wyników przetargu na obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych     5411         
                    ·  Modernizacja amfiteatru w Spychowie     5394         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na budowę ciągu spacerowego w m. Piasutno     5439         
                    ·  Budowa budynku OSP w Piasutnie - etap I     5295         
                    ·  Budowa budynku OSP w Piasutnie - etap II     5569         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2006/2007     5396         
                    ·  Wynik przetargu na dostawę węgla     5724         
                    ·  Informacja o wyborze oferty na dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Świętajnie i Spychowie     5513         
                    ·  Budowa stacji wodociągowej"Świętajno" w msc. Świętajno     5377         
                    ·  Dotyczy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Piasutno-Powałczyn     5504         
                    ·  Unieważnienie przetargu "Budowa ścieżki rowerowej"     5356         
                    ·  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii     5508         
                    ·  Wynik postępowania na roboty w ramach remontu i adaptacji budynku poszkolnego     5412         
                    ·  Wynik postępowania Stacja Uzdadatniania Wody     5505         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa scieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie gminy Świętajno"     5486         
                    ·  „Budowa sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią dla oczyszczalni ścieków w Spychowie”     5558         
                    ·  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dostawy węgla     5456         
                    ·  Informacja o unieważnieniu przetargu pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia"     5594         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno"     5518         
                    ·  Informacja o wyniku postepowania na realizację zadania pod nazwą: " Budowa scieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno     5502         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007/2008     5460         
                    ·  Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia"     5754         
                    ·  Remont i przebudowa bloku żywieniowego wraz z instalacjami w Przedszkolu Samorządowym w Świętajnie     5657         
                    ·  Rozstrzygnięcie przetargu na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Świętajnie     5424         
                    ·  Informacja o złożonych protestach do Budowy stacji wodociągowej Świętajno w msc. Świętajno     5711         
                    ·  Rozstrzygnięcie protestu Budowa stacji wodociągowej Świętajno w msc. Świętajno     5623         
                    ·  wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym - Budowa stacji wodociągowej Świętajno w msc. Świętajno     5604         
                    ·  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w msc. Jeruty i msc. Świętajno     5695         
                    ·  Informacja o odwieszeniu terminu związania ofertą i o wyniku postępowania     5578         
                    ·  Informacja o wpłynięciu protestu - Budowa stacji wodociągowej Świetajno w msc. Świętajno     5681         
                    ·  Rozstrzygnięcie protestu - Budowa stacji wodociągowej Świętajno w msc. Świętajno     5404         
                    ·  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę używanych pojemników do gromadzenia odpadów     5463         
                    ·  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę używanego samochodu bezpylnego do zbioru i transportu stałych odpadów komunalnych     5574         
                    ·  Ogłoszenie o uniewaznieniu IV części przetargu na dostawę używanych pojemników do gromadzenia odpadów     5809         
                    ·  Wynik postepowania "Wykonanie nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Kościelnej w msc. Świętajno gm. Świętajno"     5530         
                    ·  Wynik - dostawa pojemników 1100 l.     5588         
                    ·  Wykonanie koncepcji i projektu budowlano - wykonawczego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw msc. Kolonia gm Świętajno     5570         
                    ·  Budowa chodnika w msc. Jerutki gm. Świętajno     5693         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2008/2009     5668         
                    ·  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w msc. Świętajno i w budynku Urzędu Gminy Świętajno     5432         
                    ·  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno     5823         
                    ·  Zagospodarowanie zgromadzonych odpadów na nieczynnym WPGO w Świętajnie oraz uporządkowanie terenu przyległego     5653         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Budowa chodnika w msc. Piasutno gm. Świętajno w ciągu drogi powiatowej nr 1496N     5664         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na "Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świetajno w roku szkolnym 2008/2009     5505         
                    ·  Obsługa bankowa budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2009 – 2013     5570         
                    ·  Przebudowa dróg gminnych Nr 198024N i 199006N (Stare Czajki - Kilimany)     5746         
                    ·  „ Budowa przyszkolnego boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m”     5578         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2009/2010”     5475         
                    ·  Remont Szkoły Podstawowej w Świętajnie z likwidacją barier architektonicznych     5454         
                    ·  „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno”     5600         
                    ·  pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     5567         
                    ·  Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno     5523         
                    ·  Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno     5580         
                    ·  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4     5650         
                    ·  Roboty wykończeniowe w budynku Zespołu Szkół w Spychowie etap I     5622         
                    ·  Roboty wykończeniowe w budynku Zespołu Szkół w Spychowie etap I     5602         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc Kolonia gm. Świętajno     5564         
                    ·  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii     5726         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w msc Piasutno gm. Świętajno     5687         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na realizację zadania pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie w ramach projektu systemowego "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską.     5631         
                    ·  Remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową Spychowo – Spychówek     5539         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą :"Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno"     5556         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010"     5527         
                    ·  Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno     5519         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2010/2011”     5633         
                    ·  Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem w świetlicach wiejskich w Długim Borku, Białym Gruncie, Konradach     5710         
                    ·  Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Jerutkach     5632         
                    ·  Zakup enwrgii elektrycznej     5486         
                    ·  „Modernizacja Biblioteki Publicznej wraz z czytelnią – świetlicą wiejską w Spychowie”     5430         
                    ·  „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     5982         
                    ·  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno-Powałczyn, gm. Świętajno oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla amfiteatru w Spychowie”     5571         
                    ·  Przetarg nieograniczony na pełninie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH - MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, STACJI UZDATNINIA WODY ORAZ MODERNIZACJA OCZYSCZALNI ŚCIEKÓW (ETAP II) W AGLOMERACJACH ŚWIĘTAJNO I SPYCHOWO - GMINA ŚWIĘTAJNO     5412         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn."Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów stałych oraz kompostowników"     5780         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w msc. Świętajno (ul. Leśna) i w msc. Piasutno - Łęg     5655         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GZDO.341.1.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: ”Dowóz uczniów do Szkół podstawowych, gumnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2011/2012"     5372         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn."Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów stałych "     5653         
                    ·  Informacja o wyniku postępowaniana na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 198012 N , od drogi powiatowej Nr 1677 N ( Jeromin ) do drogi krajowej Nr 53”     5516         
                    ·  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym2011/2012     5722         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na "Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2011/2012     5430         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Dostawa zrębków drzewnych w sezonie grzewczym 2011/2012"     5596         
                    ·  Informacja o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do ośrodków przedszkolnych w msc. Jeruty, Kolonia i Jerutki na terenie gminy Świętajno w okresie od 17.10.2011 r. do 31.07.2013 r.     5323         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Świętajnie"     5395         
                    ·  Informacja o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011     5381         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn."Przeprowadzenie zajęć logopedycznych, gimnastyczno-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych w 3 punktach przedszkolnych na terenie gm. Świętajno     5623         
                    ·  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej     5418         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą"Rozbudowa infrastruktury informatycznej szkół gminy Świętajno: zakup pracowni komputerowych do Świętajnai Spychowa - gimnazjum     5395         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Świadczenie usług przyjmowania odpadów stałych do odzysku lub unieszkodliwiania"     5343         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2011/2012     5446         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Indywidualizacja procesu nayczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w gminie Świętajno współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     5315         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OS271.1.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno”     5453         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno.     5348         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OS271.2.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno”     5461         
                    ·  Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki     5297         
                    ·  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ     5390         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą" Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Świętajno     5308         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie przeprowadzenia usług szkoleniowych     5540         
                    ·  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGA SZKOLENIOWA     5489         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę szkoleniową w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B"     5414         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia "Kurs handlowy z obsługą komputera i kasy fiskalnej"     5427         
                    ·  „Poprawa zagospodarowania miejscowości Świętajno poprzez budowę parkingu przy ul. Grunwaldzkiej”     5207         
                    ·  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach     5336         
                    ·  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo     5522         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno     5277         
                    ·  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach     5368         
                    ·  Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013”     5387         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2012/2013     5429         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Budowa drogi w msc. Świętajno ( osiedle)”.     5495         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwa: „Budowa chodnika w msc. Świętajno, ul. Żymierskiego”     5215         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OS.341.6.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: ” Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013”     5244         
                    ·  Informacja z wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niepgraniczonego na realizację zadania pod nazwą"Budowa chodnika w miejscowościach Spychowo i Bystrz".     5441         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Budowa drogi w msc. Świętajno (osiedle)     5597         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe polegające na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla 10 (dziesięciu) beneficjentów (wyłonionych spośród podopiecznych GOPS) projektu „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.     5291         
                    ·  Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015”     5364         
                    ·  Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia: Kurs prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem dla 10 (dziesięciu) beneficjentów (wyłonionych spośród podopiecznych GOPS) projektu „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”     5550         
                    ·  Unieważnienie postępowania: Transport uczestników projektu pn. „Dążymy do sukcesu”     5274         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton"     5366         
                    ·  Budowa przyłącza cieplnego w Świętajnie     5468         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. „Dążymy do sukcesu”.     5341         
                    ·  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. „Dążymy do sukcesu”.     5210         
                    ·  Zawiadomienie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013”     5367         
                    ·  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. „Dążymy do sukcesu”2.     5326         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:"Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Jeruty (Chajdyce)"     4632         
                    ·  Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. zakup samochodu pożarniczego używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasutnie     5466         
                    ·  Obsługa bankowa budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 – 2017     5138         
                    ·  Obsługa bankowa budżetu gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie , Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2017     5236         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługe szkoleniową w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B"     5454         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Dostawę energii elektrycznej".     5301         
                    ·  Zawiadomienie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno"     5457         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrz oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Chochół, Jeruty, Jeromin, Biały Grunt, Konrady w gminie Świętajno     5653         
                    ·  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: Aktywizacja szansa na lepsze jutro     5273         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trbie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie usług szkoleniowych"- część I kyrs wizażu     5308         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie biletów miesięcznych     5431         
                    ·  Dostawę węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton     5475         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pyblicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Budowa ciągu spacerowego i parkingu przy ul. Myśliwskiej w m. Spychowo"     5350         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn." Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Świętajno z podziałem na zadania w sezonie zimowym 2013/2014     5494         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. „Dążymy do sukcesu” na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r.     5404         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. „Dążymy do sukcesu” na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r.     5360         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II"     5449         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Powałczyn     5437         
                    ·  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”     5322         
                    ·  Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II     5531         
                    ·  Budowa fontanny wraz utworzeniem miejsca rekreacji w centrum miejscowości Świętajno     5609         
                    ·  Informacja z wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 198005N w miejscowości Jerutki"     5373         
                    ·  Usługa transportowa dla uczestników projektu „Czas na lepsze jutro”     5306         
                    ·  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu pn.: Czas na lepsze jutro     5455         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową drogi gminnej Nr 198021 N Świętajno-Piasutno".     5423         
                    ·  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu – 2, pn.: „Czas na lepsze jutro”     5301         
                    ·  Informacja z postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych”     5298         
                    ·  Budowę centrum sportowo rekreacyjnego w Spychowie i Budowa strażnicy przeciwpożarowej w Spychowie     5394         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton     5258         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świętajno"     5427         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Wdrożeniu projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świętajno”     5364         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu „Czas na lepsze jutro” do Warszawy i Murzasichle     5426         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu „Czas na lepsze jutro” w Tatry z noclegami w Murzasichle     5382         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu „Czas na lepsze jutro” w Tatry z noclegami w Murzasichle     5377         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego"     5271         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn."Przebudowa ulic Ogrodowej i Młodzieżowej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumicznej w msc. Świętajno"     5384         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2015 do 09.08.2018     5378         
                    ·  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów z terenu Gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.     5296         
                    ·  Informacja z wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych”     5326         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ne realizację zadania pod nazwą:"Przebudowa drogi gminnej nr 19802N w miejscowościach Spychowo, Bystrz,Koczek /Etap I/ oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Kierwik i Koczek     5436         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków w szkołach na terenie Gminy Świętajno w okresie od 14.09.2015r. do 29.02.2016 r."     5232         
                    ·  Unieważnienie czynności zamawiającego - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej nr 198027 N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/" oraz "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Kierwik i Koczek w Gminie Świętajno"     5176         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/" oraz "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek w miejscowości Kierwik i Koczek w gminie Świętajno".     5171         
                    ·  Unieważnienie czynności zamawiającego - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej nr 198027 N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/" oraz "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Kierwik i Koczek w Gminie Świętajno"     5343         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/" oraz "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek w miejscowości Kierwik i Koczek w gminie Świętajno".     5302         
                    ·  Informacja z postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton”     5343         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę opału do kotlowni w Świętajnie i Spychowie w sezonie grzewczym 2015/2016     5344         
                    ·  Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie     5452         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.     5396         
                    ·  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudwa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna Świętajnie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.     5270         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ne realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową drogi gminnej w miejscowości Cis -Biały Grunt     5275         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Świętajno".     5337         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania z przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych.     5163         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania z przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 198006N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowościach Jeruty - Jerutki (Etap I)     5135         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     5411         
                    ·  Zamówienie publiczne pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Żymierskiego w Świętajnie"     4912         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     4618         
                    ·  Zamówienie publiczne pn." Przebudowa drogi gminnej - ulicy 12-go Stycznia i ulicy Słonecznej w miejscowości Spychowo     4541         
                    ·  Zamówienie publiczne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N Jeruty - dr. kraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową.     4531         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Jeruty (Chajdyce)”     4649         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza, ulicy 12-go Stycznia i ulicy Słonecznej w miejscowości Spychowo".     4545         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     4688         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     4358         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     4349         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N Jeruty - dr.kraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową"     4489         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     4586         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     4462         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dotycząca zamówienia publicznego pn. "Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych".     4550         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     4501         
                    ·  Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach     4383         
                    ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych".     4490         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017"     4405         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn.: "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017"     4507         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie" oraz Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna"     4381         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie" oraz Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna"     4444         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     4491         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     4610         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     4451         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie" oraz Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna"     4415         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w msc. Spychowo"     4457         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg w msc. Świętajno Osiedle"     4592         
                    ·  Informacja z otwarcie ofert dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w msc. Spychowo     4424         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg w msc. Świętajno - Osiedle.     4522         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn."Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego dla sfinansowania deficytu budżetu na rok 2017     4264         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn." Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych."     4406         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie"     4549         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie"     4587         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. " Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych".     4468         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie" oraz Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna"     4517         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. zadania pn." sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie".     4478         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert - dotyczy zamówienia publicznego pn." Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017.     4524         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie"     4497         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie"     4455         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie, ul. Mickiewicza 28"     4342         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 198011N Chochół - Biały Grunt na odcinku od km 2+126 do 4+557"     4437         
                    ·  Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie, ul. Mickiewicza 28     4562         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej nr 19811N Chochół - Biały Grunt na odcinku od km 2+126 do 4+557     4523         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn."Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiazań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek"     4380         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 198013N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Cis"     4405         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn."Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiazań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek"     4439         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie 10.08.2018 r. do 09.08.2021 r.     4512         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tyrybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 198013N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Cis     4585         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie 10.08.2018 r. do 09.08.2021 r."     4487         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego pn." E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno"     4538         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pn. "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno"     4463         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert do zamówienia publicznego pn " Dowóz uczniów do szkół, Przedszkoli i Gimnazjum na terenie gminy Świętajno w 2019 r. na podstawie biletów miesięcznych".     4496         
                    ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w 2019 r. na podstawie biletów miesięcznych".     4469         
            ∴  Zamówienia - gospodarka odpadami
                    ·  Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki     8030         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki     52649         
                    ·  Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świętajno w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.     5352         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Świętajno.     4766         
         ∴  PRAWO MIEJSCOWE
            ∴  Projekty Uchwał
                    ·  Program współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w Gminie Świętajno w roku 2005     22812         
                    ·  Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świętajno     6462         
                    ·  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Świętajno na lata 2012 -20132     11401         
                    ·  Plan Odnowy Wsi Jeruty na lata 2014-2020     6007         
                    ·  Projekt Uchwały Rady Gminy w Świętajnie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015     5968         
            ∴  Uchwały Rady Gminy
                    ·  Kadencja VII 2014 - 2018     10352         
                    ·  Kadencja IV 2002-2006     7756         
                    ·  Kadencja V 2006-2010     11943         
                    ·  Kadencja VI 2010 - 2014     59008         
                    ·  Kadencja VIII 2018 - 2023     4925         
            ∴  Zarządzenia Wójta
                    ·  Rok 2015     15396         
                    ·  Rok 2016     41939         
                    ·  Rok 2017     75242         
                    ·  Rok 2018     4795         
                    ·  Rok 2019     4498         
         ∴  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
            ∴  Kierownictwo Urzędu
                    ·  Wójt VII kadencji     186605         
            ∴  Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
                    ·  Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Deptuła     4916         
                    ·  Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Andrzej Jerzy Bruździak     4776         
                    ·  Członek Rady Gminy - Damian Bazydło     4507         
                    ·  Członek Rady Gminy - Andrzej Marian Bełcikowski     4443         
                    ·  Członek Rady Gminy - Katarzyna Czajkowska     4472         
                    ·  Członek Rady Gminy - Leszek Kazimierz Dąbkowski     4548         
                    ·  Członek Rady Gminy - Sławomir Jan Grzegorczyk     4943         
                    ·  Członek Rady Gminy - Sabina Gutowska     4639         
                    ·  Członek Rady Gminy - Roman Mirosław Janota     4731         
                    ·  Członek Rady Gminy - Ksymena Teresa Klusek     4420         
                    ·  Członek Rady Gminy - Zbigniew Nadrowski     4412         
                    ·  Członek Rady Gminy - Edward Niciński     4288         
                    ·  Członek Rady Gminy - Marcin Pawelczyk     4281         
                    ·  Członek Rady Gminy - Ewa Rapacka     4461         
                    ·  Członek Rady Gminy - Tadeusz Jan Skowroński     4360         
            ∴  Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
                    ·  Przewodniczący Rady Gminy - Sławomir Jan Grzegorczyk     6029         
                    ·  Wiceprzewodniczący Rady Gminy -Mariusz Fijałkowski     5921         
                    ·  Członek Rady Gminy - Andrzej Marian Bełcikowski     5775         
                    ·  Członek Rady Gminy -Wiesława Błajda     5923         
                    ·  Członek Rady Gminy - Rajmund Szczepan Buciński     5960         
                    ·  Członek Rady Gminy - Sebastian Jerzy Cudnoch     5982         
                    ·  Członek Rady Gminy - Julita Dziczek     5972         
                    ·  Członek Rady Gminy - Jerzy Andrzej Fabisiak     5863         
                    ·  Członek Rady Gminy - Jerzy Zdzisław Gąska     5925         
                    ·  Członek Rady Gminy -Ewa Helman Szczerbic     5690         
                    ·  Członek Rady Gminy - Katarzyna Kowalska     5937         
                    ·  Członek Rady Gminy - Renata Olszewska     5955         
                    ·  Członek Rady Gminy - Mieczysław Pawelczyk     5873         
                    ·  Członek Rady Gminy - Adam Rutkowski     5749         
                    ·  Członek Rady Gminy -Wiesław Zygmunt     5812         
            ∴  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
                    ·  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętajnie     6619         
                    ·  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spychowie     6490         
                    ·  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kolonii     6332         
                    ·  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jerutach     6388         
                    ·  Dyrektor Gimnazjum w Świętajnie     6587         
                    ·  Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Świętajnie     6318         
                    ·  Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty     6441         
                    ·  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniący funkcję do 31.10.2003 r     6258         
                    ·  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej     6497         
                    ·  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- urlop wychowawczy     6243         
                    ·  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniący funkcję od 01.11.2003 r.     6489         
                    ·  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej     6321         
                    ·  Pracownik upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej     6336         
                    ·  P.O. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury     6353         
                    ·  Dyrektor Gimnazjum w Spychowie     6174         
                    ·  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spychowie     6478         
                    ·  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury od 15.09.2008 r.     6675         
                    ·  Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością     6328         
         ∴  PETYCJE
            ∴  Petycje do Rady Gminy
            ∴  Petycje do Wójta Gminy
                    ·  Petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)     5132         
                    ·  Petycja dot. zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej     33474         
                    ·  Petycja o publikację w całości wniosku na stronie internetowej lub BIP Gminy - Adresata     56217         
                    ·  Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych.     4661         
                    ·  Petycja dotycząca zanieczyszczenia powietrza.     4663         
                    ·  Petycja dotycząca wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych     4776         
            ∴  Informacja publiczna
               ∴  Ponowne wykorzystywanie
         ∴  MIENIE KOMUNALNE
                 ·  Struktura Mienia Komunalnego     326333         
         ∴  PORADNIK INTERESANTA
            ∴  Działalność Gospodarcza
                    ·  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ     307570         
            ∴  Gospodarka Komunalna
                    ·  Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym     6269         
                    ·  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego     6456         
                    ·  Zezwolenia na świadczenie usług     6435         
                    ·  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych     5919         
                    ·  Infrastruktura techniczna - warunki przyłączeniowe     6659         
                    ·  Wymagania na świadczenie usług w zakresie, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części     6420         
                    ·  Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków     6037         
            ∴  Urząd Stanu Cywilnego
                    ·  ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA     9169         
                    ·  REJESTRACJA ZGONU     9033         
                    ·  ODPIS AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU     8983         
                    ·  UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU, UZUPEŁNIENIE, SPROSTOWANIE     9314         
                    ·  REJESTRACJA ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO NA PODSTAWIE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO     9055         
                    ·  REJESTRACJA DZIECKA     9210         
                    ·  ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMION I NAZWISK     5798         
                    ·  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)     4480         
            ∴  Meldunki
                    ·  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego     6505         
                    ·  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej     6573         
                    ·  Zameldowanie cudzoziemców     6304         
                    ·  Zameldowanie na pobyt stały i czasowy     6369         
                    ·  Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców     6356         
                    ·  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy w trybie administracyjnym     6419         
                    ·  Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu     6034         
            ∴  Dowody Osobiste
                    ·  ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO     5985         
                    ·  Zmiany w dowodach osobistych     10645         
                    ·  OSOBISTE - W URZĘDZIE - ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO     110123         
                    ·  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych     4685         
            ∴  Mieszkania
                    ·  Przyznanie mieszkania komunalnego     322900         
                    ·  Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców     6389         
            ∴  Nieruchomości
                    ·  Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy     6549         
                    ·  Nadawanie numeracji porządkowej     6459         
                    ·  Opłaty roczne z tytułu użytkowania     6264         
                    ·  Podział nieruchomości     6546         
                    ·  Prawo pierwokupu     6269         
                    ·  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności     6383         
                    ·  Użyczenie nieruchomości     6334         
                    ·  Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej     6420         
                    ·  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów     6629         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     4653         
            ∴  Podatki i Opłaty Lokalne
                    ·  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów     6096         
                    ·  Podatek od nieruchomości od osób prawnych     6420         
                    ·  Podatek od posiadania psów     5742         
                    ·  Podatek od środków transportowych     6225         
                    ·  Podatek rolny od osób fizycznych     6118         
                    ·  Podatek rolny od osób prawnych     6391         
                    ·  Podatek leśny od osób fizycznych     6072         
                    ·  Podatek leśny od osób prawnych     6040         
                    ·  Opłata targowa     5940         
                    ·  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych     6020         
                    ·  Wykaz podatników, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2010     5853         
                    ·  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi     11539         
                    ·  Opłata miejscowa i uzdrowiskowa     5714         
                    ·  Wykaz podatników będacych przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2013     5935         
                    ·  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowez tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2014     5441         
                    ·  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami,którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2014     5528         
                    ·  Wykaz osób fizycznych będacych płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2015     5243         
                    ·  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2015     5191         
                    ·  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016     4503         
                    ·  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016     4453         
                    ·  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2017     4431         
                    ·  Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców     4383         
            ∴  Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
                    ·  Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym     5706         
                    ·  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego     6028         
                    ·  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy     6757         
                    ·  Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania     6100         
                    ·  Zmiany w obowiązujących planach miejscowych     6044         
                    ·  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu     6139         
                    ·  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wymienionego planu miejscowego     5606         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo     5725         
                    ·  Ogłoszenie Wójta Gminy Świętajno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Kolonia oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wymienionego planu miejscowego     5814         
                    ·  Obwieszczenie Wójta Gminy Świętajno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Kolonia     5708         
                    ·  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     5861         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg     5802         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świetajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego     5568         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     5823         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego     5635         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno     5633         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego     5632         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno     5748         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno     5559         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo     5838         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno .     5122         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     4703         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     4721         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno.     4347         
                    ·  Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na składanie uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół oraz prognozy oddziaływania na środowisko.     4185         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.     4234         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na srodowisko do wymienionego planu miejscowego.     4302         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     4401         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sprządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.     4241         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno     4374         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno     4291         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno.     4298         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno.     4272         
            ∴  Ochrona Środowiska
                    ·  Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów     8005         
                    ·  DECYZJA ŚRODOWISKOWA     8521         
                    ·  OBWIESZCZENIA     7506         
                    ·  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie     6079         
                    ·  Wniosek o przyznanie dofinansowania - azbest     6234         
                    ·  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew     4564         
            ∴  Inne
                    ·  Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej     332143         
                    ·  Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną     6256         
                    ·  Udzielanie informacji publicznej na wniosek     6558         
            ∴  Koncesje Alkoholowe
                    ·  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży     326728         
                    ·  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych     6897         
            ∴  Dla Rolników
                    ·  Zwrot podatku akcyzowego     148879         
                    ·  X Ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"     10105         
                    ·  Zwrot podatku akcyzowego za 2018 r.     7984         
                    ·  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2019 roku     4698         
         ∴  OGŁOSZENIA
                 ·  WYBORY     6182         
                 ·  Ogłoszenie o sprzedaży samochodów pożarniczych     6153         
                 ·  Informacje     5966         
                 ·  Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu osobowego     6032         
            ∴  Praca
            ∴  Inwestycje
                    ·  Dotyczy: budynku letniskowego na działce nr 393/4 w Piasutnie     5946         
                    ·  Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowanych rekreacyjnie w okolicach Spychowa / Kierwik, Połom, Koczek i in./     6302         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej dla inwestycji nadziałce 157/19 w m. Kolonia     5765         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej dla inwestycji na działkach nr 938/9;938/6; 938/7 położonych w Świętajnie     6086         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej dla inwestycji na działce Nr 164/6 położonej w Kolonii     5900         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej na działce Nr 629/4 położonej w Piasutnie     5811         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej działki nr 226 w Świętajnie     6035         
                    ·  Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa zakładu pośredniego kat. 1 i 2 w m. Długi Borek.     5880         
                    ·  Dotyczy wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę stacji bazowej w m. Świętajno     5943         
                    ·  Dotyczy wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę stacji bazowej w m. Jeruty     5929         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej dla budynku mieszkalnego na działce nr 331/4 w m. Spychowo     5945         
                    ·  Dotyczy: budynku mieszkalnego, gospodarczego i warsztatu samochodowego na działce 831 w Świętajnie     5948         
                    ·  Dotyczy: osiedla domków letniskowych w m. Jerutki     5784         
                    ·  Dotyczy: budowy budynku jednorodzinnego w m. Kolonia     5902         
                    ·  Dotyczy: budynek letniskowy i gospodarczy w m. Piasutno     5887         
                    ·  Budowa budynku letniskowego- obręb Piasutno     5822         
                    ·  Budowa domku letniskowego w obrębie geodezyjnym Piasutno     5826         
                    ·  Dotyczy budowy budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na działce nr 157/18 położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia     5779         
                    ·  Dotyczybudowy budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na działkach nr 157/37 i 157/38 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia     5783         
                    ·  Dotyczy budowy hali produkcyjno-magazynowej na działce 340/25 w m. Kolonia     5861         
                    ·  Budowa zakładu pośredniego kategorii I i II na terenie istniejącego zakładu SARIA w Długim Borku     5906         
                    ·  Dotyczy budowy budynku jednorodzinnego i budynku gospodarczego w m. Kolonia     5973         
                    ·  Budowa budynku letniskowego w m. Jerutki     6020         
                    ·  Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego w m. Świętajno     5908         
                    ·  Dotyczy budowy budynku mieszkalnego i garażu w m. Kolonia.     5776         
                    ·  Dotyczy budowy biogazowni "SARIA" Długi Borek     5790         
                    ·  Dotyczy budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego w m. Piasutno     5938         
                    ·  Budowa hali magazynowo-produkcyjnej w m. Świętajno     5857         
                    ·  Budowa budynku rekreacji indywidualnej w obrębie Koczek     5740         
                    ·  Budowa zakładu kategorii I w m. Długi Borek     5951         
                    ·  Budowa zakładu kategorii I w miejscowości Długi Borek     5841         
                    ·  Budowa kanalizacji sanitarnej dla ludności w miejscowosci Piasutno     5812         
                    ·  Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w m. Świętajno     5929         
                    ·  PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE: KIERWIK, KOCZEK, POŁOM, KOLONIA-RACIBÓR     5940         
                    ·  Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż środków trwałych z likwidowanej hydroforni w Świętajnie     5780         
                    ·  PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE: KIERWIK, KOCZEK, POŁOM, KOLONIA-RACIBÓR - WYKONACA     5569         
                    ·  OBWIESZCZENIE STAROSTY SZCZYCIEŃSKIEGO     5569         
                    ·  OBWIESZCZENIE STAROSTY SZCZYCIEŃSKIEGO     5592         
                    ·  OBWIESZCZENIE WOJEWODY     5734         
                    ·  Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej     5230         
            ∴  Nieruchomości
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     5054         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 5051 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno     5167         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych     13759         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym     8782         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     8541         
                    ·  Przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch działek rekreacyjnych     52920         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     43670         
                    ·  WYKAZY NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY     62695         
                    ·  Informacja     72525         
                    ·  Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości     76359         
                    ·  Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej     53180         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     55752         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców     50647         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     53760         
                    ·  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w m. Kierwik     50779         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     49607         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy     46852         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     38128         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie wsi Świętajno     48385         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     48837         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę garażową w miejscowości Świętajno     44572         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży     39118         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     28854         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     28753         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy     37103         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w miejscowości Kierwik     34019         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     31616         
                    ·  II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Świętajnie przeznaczonej pod zabudowę garażową.     32490         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy     33360         
                    ·  Wykaz lokali położonych w m. Spychowo przeznaczonych do sprzedaży     32492         
                    ·  Przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w m. Piasutno i m. Kierwik     31135         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     30499         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     30460         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     29655         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży     29465         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     12612         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     32028         
                    ·  Ogłoszenie na przetarg ustny na sprzedaż działki rekreacyjnej nie zabudowanej położonej w m. Piasutno     31756         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży     30658         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     31471         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     32818         
                    ·  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę garażową oraz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce     31314         
                    ·  Wykaz nieruchomości do dzierżawy     34440         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     29769         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży     29736         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Jerutki     30088         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     29861         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego     28184         
                    ·  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie i nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jerutach     31661         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego     27443         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     27640         
                    ·  Ogłoszenie w sprawie odwołania I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Świętajnie     27389         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     24462         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     60106         
                    ·  Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki o powierzchni 1427 m2 położonej w m. Świętajno z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną     33104         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     37877         
                    ·  Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej     33551         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie przy ul. Żymierskiego 4     24849         
                    ·  II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowosci Świętajno z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną     26021         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w m. Długi Borek     22767         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     21269         
                    ·  Ogłoszenie Wójta Gminy Świętajno w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości     18760         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     18088         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności     18131         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     17234         
                    ·  Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy     16252         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     16129         
                    ·  Wykazy nieruchomości do sprzedaży     16825         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     17463         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     17299         
                    ·  Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną do sprzedaży     12963         
                    ·  Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Powałczyn     13319         
                    ·  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Piasutno     13737         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     14213         
                    ·  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży     13722         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.     13088         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.     13010         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     12438         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie przy ul. Żymierskiego 4     13510         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Jerutki i nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Jeruty     13564         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonych w m. Świetajno przy ul. Polnej     14665         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia     12788         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     13037         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     12025         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia     12091         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Spychowie     13376         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia     13147         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     12032         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia     11879         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej w m. Piasutno     12091         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Świętajno przy ul. Żymierskiego 4     12216         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     12192         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia     12260         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     12139         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     5157         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     12062         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia     11642         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości     12572         
                    ·  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży     11686         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     12134         
                    ·  Wykaz nioeruchomości przeznaczonych do wynajęcia     11549         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym oraz wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym     11615         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonych w m. Świętajno     12253         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży     12147         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     11672         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Spychowo     11732         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży     12970         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Spychowie przy ul. Mazurskiej 7     20070         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy     19130         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży     13492         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowm     17118         
                    ·  II nieograniczony przetarg ustny na sprzdaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Spychowo     19420         
                    ·  Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     13802         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Jerutki     10737         
                    ·  Ogłoszenie Wójta Gminy Świętajno w sprawie odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej     14818         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w m. Spychowo     12511         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżwy     13986         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży     13893         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świętajno, przy ulicy Ogrodowej, w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów upraw rolnych i leśnych     10860         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racibór i obrębie geodezyjnym Kolonia w strefie zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej, w odległości około 150 m od linii brzegowej Jeziora Świętajno.     10505         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnym Piasutno w strefie zabudowy rekreacyjnej i terenów upraw rolnych i leśnych, w odległości około 1 km od Jeziora Piasutno     11158         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy     10712         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     10418         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Spychowo     10556         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia     9324         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Świętajno przy ul. Polnej     9278         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznacznych do sprzedaży w trybie bezprzetrgowym     9020         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia,wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia     10716         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świętajno     10625         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Świętajnie     9978         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudownej położonej w m. Jerutki     10047         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Powałczyn     10134         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i sprzedaży     10016         
                    ·  Wykazy nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej     9020         
                    ·  Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcw     9151         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy     8616         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy o nr ZZ.6845.17.2015 i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     8133         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Połom i Jerutki     8386         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     8474         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy     8509         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     8070         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o nr ZZ.6845.25.2015 oraz wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym o nr ZZ.6845.30.2015     7833         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     8058         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jerutki     40174         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     31671         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanej i niezabudowanych     22734         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     44791         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 101/2, pow. 2446 m2, KW OL1S/00018285/6, położonej w miejscowości i obrębie Jerutki, w strefie kolonijnej wsi, nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 317/6, pow. 2828 m2, KW OL1S/00047863/4, położonej w miejscowości Powałczyn obrębie Piasutno     18300         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     21984         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     28025         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     29431         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Połom     18438         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     22019         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Piasutno.     16970         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     21546         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     18714         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     17330         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     15301         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż 1.nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 101/2, pow. 2446 m2, KW OL1S/00018285/6, położonej w miejscowości Jerutki, w strefie kolonijnej wsi, 2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 317/6, pow. 2828 m2, KW OL1S/00047863/4, położonej w miejscowości Powałczyn obrębie Piasutno.     9909         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11855         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     11470         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     10643         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     10522         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11148         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Piasutno     10105         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11331         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11743         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do komunalizacji     11866         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     12172         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11330         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     11718         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     10245         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     10102         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczony do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     10908         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.     11045         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.     11606         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     13921         
                    ·  Wykaz nieruchomności gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     5429         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy     12587         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży     12825         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     7417         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     7794         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     7616         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nr ZZ.6845.2.2017, ZZ.685.16.2017, ZZ.6845.20.2017.     5376         
                    ·  Ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem sklepu i kotłowni położonej w miejscowości Długi Borek     5394         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Połom     5339         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Spychowo     5196         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierzawy w trybie bezprzetargowym     5204