BIP - www.bip.gov.pl BIP
    UGS
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu podmiotowe
  ∴ STATUT GMINY
  ∴ WŁADZE GMINY
  ∴ Wójt
  ∴ Dane
  ∴ Kompetencje
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Skład
  ∴ Kompetencje
  ∴ Sesje Rady
  ∴ Ogłoszenia
  ∴ Transmisja Sesji
  ∴ URZĄD GMINY
  ∴ Dane Teleadresowe
  ∴ Godziny Pracy
  ∴ Regulamin Organizacyjny
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Wydziały i Samodzielne Stanowiska
  ∴ Rejestry i Ewidencje
  ∴ Udostępnianie danych
  ∴ Moja sprawa
  ∴ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  ∴ Gminne Jednostki Organizacyjne
  ∴ Rejestr Instytucji Kultury
  ∴ ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
  ∴ Wpólnota Samorządowa
  ∴ Podstawy Prawne Działania Samorządu
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Organy Pomocnicze
  ∴ Komisje Rady Gminy
  ∴ Sołectwa
  Menu przedmiotowe
  ∴ WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
  ∴ Finanse i Budżet
  ∴ Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  ∴ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  ∴ Ogłoszenia - Przetargi
  ∴ Rozstrzygnięcia Przetargów
  ∴ Zamówienia - gospodarka odpadami
  ∴ PRAWO MIEJSCOWE
  ∴ Projekty Uchwał
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
  ∴ Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
  ∴ Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  ∴ PETYCJE
  ∴ Petycje do Rady Gminy
  ∴ Petycje do Wójta Gminy
  ∴ Informacja publiczna
  ∴ Ponowne wykorzystywanie
  ∴ MIENIE KOMUNALNE
  ∴ PORADNIK INTERESANTA
  ∴ Działalność Gospodarcza
  ∴ Gospodarka Komunalna
  ∴ Urząd Stanu Cywilnego
  ∴ Meldunki
  ∴ Dowody Osobiste
  ∴ Mieszkania
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Podatki i Opłaty Lokalne
  ∴ Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  ∴ Ochrona Środowiska
  ∴ Inne
  ∴ Koncesje Alkoholowe
  ∴ Dla Rolników
  ∴ OGŁOSZENIA
  ∴ Praca
  ∴ Inwestycje
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Zadania Publiczne
  ∴ Ławnicy - kadencja 2016 - 2019
  ∴ Wybory Prezydenta RP 2015
  ∴ Wybory Samorządowe 2014 rok
  ∴ Wybory Samorządowe 2018 rok
  ∴ Referendum ogólnokrajowe, 6.09.2015r.
  ∴ Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ∴ Realizowane Projekty Edukacyjne
  ∴ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  ∴ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  ∴ Spis formularzy A - karty informacyjne-wniosków o wydanie decyzji
  ∴ Spis formularzy B - postanowienia, decyzje
  ∴ Spis formularzy E - karty informacyjne dla raportów, analiz, informacji
  ∴ INNE DANE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE
  ∴ Kontrole
  ∴ Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych
  ∴ Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Świętajno
  ∴ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świętajno
  ∴ Informacja o projekcie
  ∴ Rekrutacja
  ∴ Zamówienia
  ∴ Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
  ∴ Gminna Ewidencja Zabytków
  ∴ OBWIESZCZENIA
  ∴ Lobbing
  ∴ Ochrona Danych Osobowych
  ∴ PLANY I STRATEGIE ROZWOJU GMINY
  ∴ Zamierzenia Działań Władzy Ustawodawczej oraz Wykonawczej
  ∴ Programy w Zakresie Realizacji Zadań Publicznych
  ∴ Strategia Rozwoju Gminy Świętajno
  ∴ Plany Odnowy Miejscowości
  ∴ KONTAKTY i WSPÓŁPRACA
  ∴ Przynależność Gminy do Stowarzyszeń
  ∴ Organizacje pozarządowe
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     1247905         
      ∴  Menu podmiotowe
         ∴  STATUT GMINY
                 ·  Statut Gminy Świętajno     310793         
         ∴  WŁADZE GMINY
            ∴  Wójt
               ∴  Dane
                       ·  Wójt - Dane     300483         
               ∴  Kompetencje
                       ·  Kompetencje     305261         
            ∴  Rada Gminy
               ∴  Skład
                       ·  Skład Rady Gminy     300291         
               ∴  Kompetencje
                       ·  Kompetencje Rady Gminy     297919         
               ∴  Sesje Rady
                  ∴  Ogłoszenia
                          ·  OGŁOSZENIA     167007         
                  ∴  Transmisja Sesji
                          ·  Transmisja Sesji Rady Gminy     151136         
         ∴  URZĄD GMINY
            ∴  Dane Teleadresowe
                    ·  Dane Teleadresowe     312600         
            ∴  Godziny Pracy
                    ·  Godziny Pracy     302987         
            ∴  Regulamin Organizacyjny
                    ·  Regulamin Organizacyjny     5832         
                    ·  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świętajno     5518         
                    ·  Regulamin Organizacyjny pobierz plik     8847         
                    ·  Regulamin Organizacyjny - tekst ujednolicony     18661         
                    ·  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świętajno     5348         
                    ·  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świętajno     4087         
                    ·  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świętajno - zmiany od 1.12.2017     4032         
            ∴  Kierownictwo Urzędu
                    ·  Wójt     6413         
                    ·  Zastępca Wójta     7227         
                    ·  Sekretarz     7643         
                    ·  Skarbnik     7039         
            ∴  Wydziały i Samodzielne Stanowiska
                    ·  Referat Organizacyjny     7503         
                    ·  Referat Budżetu i Finansów     7398         
                    ·  Referat Techniczny     8997         
                    ·  Urząd Stanu Cywilnego     6834         
                    ·  Radca Prawny     6363         
            ∴  Rejestry i Ewidencje
                    ·  Ewidencje ogólnodostepne     6037         
                    ·  Ewidencje inne     5830         
                    ·  Rejestry ogólnodostepne     5707         
                    ·  Rejestry inne     5644         
               ∴  Udostępnianie danych
                       ·  Informacja o przedsiębiorcach     5874         
                       ·  Informacja o mieszkańcach     5872         
                       ·  Informacja o wydanych dowodach osobistych     5577         
                       ·  Inne     5841         
            ∴  Moja sprawa
         ∴  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
            ∴  Gminne Jednostki Organizacyjne
                    ·  Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie     5495         
                    ·  Szkoła Podstawowa w Kolonii     5369         
                    ·  Szkoła Podstawowa w Jerutach     5362         
                    ·  Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno     37625         
                    ·  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie     37913         
                    ·  Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Świętajnie     6103         
                    ·  Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie     5806         
                    ·  Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie     6029         
                    ·  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie     5500         
                    ·  Zespół Szkół w Spychowie     5369         
            ∴  Rejestr Instytucji Kultury
                    ·  Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Świętajno     289411         
         ∴  ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
            ∴  Wpólnota Samorządowa
                    ·  Wspólnota samorządowa     294560         
            ∴  Podstawy Prawne Działania Samorządu
                    ·  Podstawy prawne działania samorządu     304384         
            ∴  Zadania Gminy
                    ·  Zadania gminy     287517         
            ∴  Organy Pomocnicze
               ∴  Komisje Rady Gminy
                       ·  Komisja Rewizyjna     6107         
                       ·  Komisja ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy     5848         
                       ·  Komisja ds. Obywatelskich     5997         
                       ·  Komisja ds. Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Dróg     6068         
                       ·  Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji     3991         
               ∴  Sołectwa
                       ·  Granice i zarządy     290190         
                       ·  Zadania     5927         
      ∴  Menu przedmiotowe
         ∴  WAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ URZĘDU
                 ·  Akty prawne - inne     5765         
                 ·  Kompetencje     5508         
                 ·  Podatki i opłaty     5816         
                 ·  Postępowanie egzekucyjne     6003         
            ∴  Finanse i Budżet
                    ·  Finanse i Budżet     283594         
            ∴  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
                    ·  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej     175752         
         ∴  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
                 ·  Budowa budynku OSP w Piasutnie - etap II     92584         
                 ·  Budowa ciągu spacerowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piasutno     5675         
                 ·  Ogłoszenie na rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie     5747         
                 ·  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok     4316         
                 ·  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018     4068         
                 ·  Regulamin udzielania w Urzędzie Gminy Świętajno zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś. euro     3892         
                 ·  Plan zamówień publicznych na 2019 rok     3953         
            ∴  Ogłoszenia - Przetargi
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową".     4971         
                    ·  Gmina Świętajno ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji wodociągowej "Świętajno" w msc. Świętajno     5005         
                    ·  Gmina Świętajno ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasutnie - etap I     4977         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie     5009         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w miejscowości Połom     5040         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie     5075         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej 13D m 16     4945         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Piasutno-Powałczyn     5006         
                    ·  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywizacja szansa na lepsze jutro” zwanego dalej „projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej     5277         
                    ·  Przetarg nieograniczony na dostawy węgla kamiennego w asortymencie "orzech" gat. I w ilości ok. 950 Mg kotłowni osiedlowej w Świętajnie i Spychowie.     5146         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno-Powałczyn, gm. Świetajno     5741         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu na budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno     5226         
                    ·  Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010     4992         
                    ·  Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dowożenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Świętajno     4940         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Świętajno i jednostek organizacyjnych     5018         
                    ·  Dotyczy sprzedaży lokalu usługowego położonego w Spychowie przy ul. Juranda     5144         
                    ·  Dotyczy sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną położonej w Świętajnie     4876         
                    ·  Modernizacja amfiteatru w Spychowie     4949         
                    ·  Sprzedaż lokalu usługowego położonego w Spychowie     5083         
                    ·  Ogłoszenie na rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie     4949         
                    ·  Budowa budynku OSP w Piasutnie - etap II     6023         
                    ·  Budowa ciągu spacerowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piasutno     5051         
                    ·  Przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świętajnie     5164         
                    ·  Dotyczy sprzedaży gruntów rolnych o pow. 4,81 ha położonych w m. Długi Borek.     5236         
                    ·  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego położonego w Spychowie     5080         
                    ·  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej o pow. 4,81 ha położonej w miejscowości Długi Borek     5002         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Piasutno-Powałczyn     5091         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kolonii     5176         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2006/2007     4843         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego w ilości około 950 ton     5176         
                    ·  II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Świętajnie     5139         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - Środowiskowy Dom Samopomocy w Piasutnie     4924         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie z przeznaczeniem pod usługi rzemieślnicze     4971         
                    ·  Budowa stacji wodociągowej "Świętajno" w msc. Świętajno     5519         
                    ·  Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym     5140         
                    ·  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PN "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.01.2007 r.do 31.12.2007 r.     4997         
                    ·  Budowa stacji wodociągowej "Świętajno" w msc. Świętajno gm. Świętajno     5842         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią dla oczyszczalni ścieków w Spychowie     5336         
                    ·  Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno     5372         
                    ·  Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Jeruty     5174         
                    ·  Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia     5174         
                    ·  Dotyczy sprzedaży działki na rzecz użytkownika     5029         
                    ·  Przetarg nieograniczony na roboty "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno"     5060         
                    ·  "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia gm. Świętajno"     5145         
                    ·  Przetarg nieograniczony na Przygotowanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2007/2008     5120         
                    ·  Remont i przebudowa bloku żywieniowego wraz z instalacjami w Przedszkolu Samorządowym w Świętajnie     5265         
                    ·  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych     5266         
                    ·  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych     5240         
                    ·  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych     5102         
                    ·  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w szkole podstawowej w msc. Jeruty i msc. Świętajno gm. Świętajno     5455         
                    ·  Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej     5409         
                    ·  wykaz nieruchomości     5194         
                    ·  przetarg na sprzedaż nieruchomości w msc. Świętajno i Spychowo     5126         
                    ·  Wykonanie nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Kościelnej w msc. Świętajno gm. Świętajno     5524         
                    ·  Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu bezpylnego do zbioru i transportu stałych     5117         
                    ·  przetarg nieograniczony na dostawę używanych pojemników do gromadzenia odpadów     5198         
                    ·  Zaproszenie do składania ofert na dostawę pojemników     5159         
                    ·  Publiczna licytacja na sprzedaż dwóch budynków letniskowych położonych w Spychowie     5156         
                    ·  Wykonanie koncepcji i projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Kolonia gm. Świętajno     5211         
                    ·  Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa chodnika w msc. Jerutki gm. Świętajno"     5218         
                    ·  Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świętajnie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną     5010         
                    ·  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY     5109         
                    ·  Dostawa o montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w msc. Świętajno i w budynku Urzędu Gminy Świętajno     5151         
                    ·  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do wydzierżawienia     5102         
                    ·  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno     5274         
                    ·  „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2008/2009”     5109         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rzemieślniczej położonej w m. Świętajno     4957         
                    ·  Dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanej     5012         
                    ·  Zagospodarowanie zgromadzonych odpadów na nieczynnym WPGO w Świętajnie     5224         
                    ·  Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców.     5090         
                    ·  Przetarg nieograniczony, ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świętanie o nr ewid.938/8 , pow. 5051 m 2 KW 26213 z przeznaczeniem pod działalność usługową -rzemiosło.     4990         
                    ·  „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2008/2009”     4998         
                    ·  Wykaz dotyczący sprzedaży działki użytkownikowi wieczystemu     5304         
                    ·  Obsługa bankowa budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2009 – 2013     5674         
                    ·  Przebudowa dróg gminnych Nr 198024 N i 199006 N ( Stare Czajki – Kilimany )     5922         
                    ·  Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno     5408         
                    ·  Budowa przyszkolnego boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m     5374         
                    ·  Remont Szkoły Podstawowej w Świętajnie z likwidacją barier architektonicznych     5624         
                    ·  Przetarg nieograniczony na " Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2009/2010     5115         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą:„Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno”     5183         
                    ·  Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     5066         
                    ·  „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno”     5109         
                    ·  Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno     5559         
                    ·  „Roboty wykończeniowe Świetlicy Wiejskiej w Piasutnie”     5317         
                    ·  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4     5242         
                    ·  Przetarg nieograniczony na na wykonanie zadania pod nazwą:„Roboty wykończeniowe w budynku Zespołu Szkół w Spychowie etap I”     6253         
                    ·  Remont zjazdów z drogi krajowej nr . 59 w msc. Spychowo     5369         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc Kolonia gm. Świętajno     6116         
                    ·  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii     5504         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Pisutno gm. Świętajno     5447         
                    ·  Przebudowa ulic Ogrodowej i Młodzieżowej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną w msc. Świętajno     5109         
                    ·  Przetarg nieograniczony na Organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie w ramach projektu systemowego "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego     5165         
                    ·  Remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową Spychowo-Spychówek     5386         
                    ·  Przebudowa i remont zjazdów z drogi krajowej nr . 59 w msc. Spychowo     5117         
                    ·  Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno     4947         
                    ·  Przebudowa i remont zjazdów z drogi krajowej nr . 59 w msc. Spychowo     5172         
                    ·  Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno .     5217         
                    ·  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2010/2011”     5071         
                    ·  Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem w świetlicach wiejskich w Długim Borku, Białym Gruncie, Konradach”     5914         
                    ·  „Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Jerutkach”     5368         
                    ·  Modernizacja Biblioteki Publicznej wraz z czytelnią – świetlicą wiejską w Spychowie     5468         
                    ·  Centrum Usług Wspólnych Gminy Świętajno ogłasza przetarg na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych.     4165         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej - ulica Żymierskiego w Świętajnie     4765         
                    ·  Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego     5076         
                    ·  TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO     5572         
                    ·  Odwołanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     5386         
                    ·  Zmiana ogłoszenia na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     5555         
                    ·  Zmiana ogłoszenia "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno - Powałczyn, Gm. Świętajno oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla amfiteatru w Spychowie"     5322         
                    ·  Zmiana ogłoszenia "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno-Powałczyn, gm. Świętajno oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla amfiteatru w Spychowie"     5306         
                    ·  Zakup samochodu do selektywnej zbiorki odpadów stałych oraz kompostowników.     5229         
                    ·  Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regonie wielkich jezior mazurskich - masterplan dla wielkich jezior mazurskich-budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatninia wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo - gmina świętajno     5147         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w msc. Świętajno (ul. Leśna) i w msc. Piasutno - Łęg     5034         
                    ·  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2011/2012     5000         
                    ·  Zakup samochodu do selektywnej zbiorki odpadów stałych     5019         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej Nr 198012 N , od drogi powiatowej Nr 1677 N ( Jeromin ) do drogi krajowej Nr 53     5149         
                    ·  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2011/2012     5058         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2011/2012     5382         
                    ·  Dostawa zrębków drzewnych w sezonie grzewczym 2011/2012     4934         
                    ·  Modernizacja systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Świętajnie.     5082         
                    ·  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011     5759         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do ośrodków przedszkolnych w msc. Jeruty, Kolonia i Jerutki na terenie gminy Świętajno w okresie od 17.10.2011 r. do 31.07.2013 r.     5039         
                    ·  Rozbudowa infrastruktury informatycznej szkół gminy Świętajno: zakup pracowni komputerowych do Świętajna i Spychowa - gimnazjum     5072         
                    ·  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno     5169         
                    ·  Przeprowadzenie zajęć logopedycznych, gimnastyczno-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych w 3 punktach przedszkolnych na terenie Gminy Świętajno     5178         
                    ·  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej     5332         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku 2011/2012     5059         
                    ·  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno     4939         
                    ·  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno.     5062         
                    ·  Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego     5168         
                    ·  Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Świętajno.     5011         
                    ·  ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH.     5110         
                    ·  Poprawa zagospodarowania miejscowości Świętajno poprzez budowę parkingu przy ul. Grunwaldzkiej     5426         
                    ·  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach     5468         
                    ·  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B.     5002         
                    ·  Przeprowadzenie usług szkoleniowych.     5072         
                    ·  Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych     5004         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2012/2013     5105         
                    ·  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo     8282         
                    ·  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach     5328         
                    ·  Budowa drogi w msc. Świętajno (osiedle)     5486         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2012 do 09.08.2015     4874         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013     5100         
                    ·  Budowa chodnika w msc. Świętajno, ul. Żymierskiego     5084         
                    ·  Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szczytnie w roku szkolnym 2012-2013     5045         
                    ·  „Budowa chodnika w miejscowościach Spychowo i Bystrz”     5277         
                    ·  Budowa drogi w msc. Świętajno (osiedle)     5214         
                    ·  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi z projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro"     5177         
                    ·  Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015     5029         
                    ·  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem i badaniami lekarskimi z projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro"     5458         
                    ·  Budowa przyłącza cieplnego w Świętajnie     5316         
                    ·  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. „Dążymy do sukcesu”.     5090         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu     5086         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno     5068         
                    ·  Usługa Transportowa realizowana w ramach projektu pt.: /Dążymy do sukcesu/.     5053         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013     5207         
                    ·  Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły w Spychowie na potrzeby ośrodka zdrowia     5462         
                    ·  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. Dążymy do sukcesu.     5078         
                    ·  Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II     5338         
                    ·  Zakup samochodu pożarniczego używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasutnie     5187         
                    ·  OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY ŚWIĘTAJNO ORAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĘTAJNIE , GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY     5024         
                    ·  Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrz oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Chochół, Jeruty, Jeromin, Biały Grunt, Konrady w gminie Świętajno     5392         
                    ·  Usługi szkoleniowe w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla uczestników projektu MKIS - TWOJĄ SZANSĄ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.     5129         
                    ·  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno     6111         
                    ·  Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego     5335         
                    ·  Zmiana ogłoszenia - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci na terenie Gminy Świętajno     5254         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie biletów miesięcznych     5132         
                    ·  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: Aktywizacja szansa na lepsze jutro     5165         
                    ·  Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów aktorskich, dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. Dążymy do sukcesu.     5045         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie gminy Świętajno     5084         
                    ·  Budowa ciągu spacerowego i parkingu przy ul. Myśliwskiej w m. Spychowo     5338         
                    ·  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Świętajno z podziałem na zadania w sezonie zimowym 2013/2014     5115         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r.     5141         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Powałczyn     5438         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. Dążymy do sukcesu na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r.     5169         
                    ·  Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II     5211         
                    ·  Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczestników projektu pt. Aktywizacja szansa na lepsze jutro     5203         
                    ·  Budowa fontanny wraz utworzeniem miejsca rekreacji w centrum miejscowości Świętajno     4918         
                    ·  ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO     5206         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej Nr 198005N w miejscowości Jerutki.     5194         
                    ·  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu pn.: Czas na lepsze jutro     5207         
                    ·  Świadczenie usług prawnych w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego     5077         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu Czas na lepsze jutro..     4831         
                    ·  Zadanie 1. Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Spychowie i Zadanie 2. Budowa strażnicy przeciwpożarowej w Spychowie     5417         
                    ·  Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnie żwirową drogi gminnej Nr 198021 N Świętajno - Piasutno     5124         
                    ·  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu - 2, pn.: Czas na lepsze jutro     5051         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych.     5080         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno     5639         
                    ·  Wdrożenie projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świętajno     5502         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu Czas na lepsze jutro do Warszawy i Murzasichle.     5191         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu pn. Czas na lepsze jutro w Tatry z noclegami w Murzasichle     5086         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu pn. Czas na lepsze jutro w Tatry z noclegami w Murzasichle     4804         
                    ·  Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego     5140         
                    ·  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego Numer ogłoszenia: 92656 - 2015     5065         
                    ·  Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie     5298         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek Etap I wraz z Budową sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowościach Kierwik i Koczek w Gminie Świętajno     5279         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2015 do 09.08.2018     4988         
                    ·  Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.     4954         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych     5019         
                    ·  Przebudowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie     5088         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton     4843         
                    ·  Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków w szkołach na terenie Gminy Świętajno w okresie od 14.09.2015r. do 31.12 2015r.     4945         
                    ·  Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową drogi gminnej w miejscowościach Cis - Biały Grunt     5313         
                    ·  Dostawa opału do kotłowni w Świętajnie i Spychowie w sezonie grzewczym 2015/2016     5024         
                    ·  Przebudowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie     4994         
                    ·  ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŚWIĘTAJNO.     5100         
                    ·  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świętajno     4837         
                    ·  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świętajno     4924         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych     4834         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej nr 198006N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowościach Jeruty - Jerutki (Etap I)     4974         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     5271         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     4513         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej - Ulicy Sienkiewicza, ulicy 12-go Stycznia i ulicy Słonecznej w miejscowości Spychowo     4428         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Jeruty (Chajdyce)”     4669         
                    ·  Zamówienie publiczne - "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N Jeruty - dr.kraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową.     4072         
                    ·  Zamówienie publiczne - "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N jeruty - drkraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową.     3807         
                    ·  Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach     4126         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     3987         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych     4028         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     3950         
                    ·  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017     4003         
                    ·  Przebudowa budynku zlewni mleka na „Klub Senior +" – budynek produkcji rękodzieła     4037         
                    ·  Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie”.     4086         
                    ·  Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     4178         
                    ·  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     3923         
                    ·  Gmina Świętajno: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie”     4261         
                    ·  Gmina Świętajno: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     4282         
                    ·  Robota budowlana „Przebudowa dróg w msc. Świętajno Osiedle”     4198         
                    ·  Robota budowlana „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kwiatowej w msc. Spychowo”     4365         
                    ·  Gmina Świętajno: Robota budowlana "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa" oraz " Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie     4350         
                    ·  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017     3950         
                    ·  Gmina Świętajno: Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie”     4114         
                    ·  Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie, ul. Mickiewicza 28     3898         
                    ·  Przebudowa drogi gminnej nr 198011N Chochół – Biały Grunt na odcinku od km 2+126 do 4+557     3991         
                    ·  Przebudowa i remont drogi gminnej nr 198013N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Cis     3934         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2018 do 09.08.2021     5289         
                    ·  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiazań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczekk     3995         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2018 do 09.08.2021 - zmiana ogłoszenia     3921         
                    ·  E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno     4274         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2019 r. na podstawie biletów miesięcznych     3856         
            ∴  Rozstrzygnięcia Przetargów
                    ·  Roboty wykończeniowe Świetlicy Wiejskiej w Piasutnie     5101         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na udzielenie kredytów inwestycyjnych w tym pomostowych i kredytu obrotowego     4823         
                    ·  Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Piasutno o nr ewid. 631/25 o pow. 782 m2 i nr 631/23 o pow. 557 m2     4895         
                    ·  Dotyczy rokowań na nieruchomość zabudowaną w m. Stare Czajki     4903         
                    ·  Dotyczy przetargu na lokal mieszkalny oraz działki rzemieślnicze położone w Świętajnie     5001         
                    ·  Informacja o wyniku przetargu     4867         
                    ·  Wyniki z rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego     4889         
                    ·  Wyniki z rokowań na sprzedaż działki położonej w Świętajnie     4891         
                    ·  Wyniki z rokowań po II przetargu na sprzedaż działek położonych w Świętajnie     4902         
                    ·  Ogłoszenie po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym     4899         
                    ·  „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno”     5138         
                    ·  ogłoszenie wyników przetargu na obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych     4790         
                    ·  Modernizacja amfiteatru w Spychowie     4801         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na budowę ciągu spacerowego w m. Piasutno     4879         
                    ·  Budowa budynku OSP w Piasutnie - etap I     4714         
                    ·  Budowa budynku OSP w Piasutnie - etap II     4985         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2006/2007     4782         
                    ·  Wynik przetargu na dostawę węgla     5120         
                    ·  Informacja o wyborze oferty na dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Świętajnie i Spychowie     4909         
                    ·  Budowa stacji wodociągowej"Świętajno" w msc. Świętajno     4812         
                    ·  Dotyczy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Piasutno-Powałczyn     4911         
                    ·  Unieważnienie przetargu "Budowa ścieżki rowerowej"     4733         
                    ·  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii     4916         
                    ·  Wynik postępowania na roboty w ramach remontu i adaptacji budynku poszkolnego     4837         
                    ·  Wynik postępowania Stacja Uzdadatniania Wody     4898         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa scieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie gminy Świętajno"     4910         
                    ·  „Budowa sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią dla oczyszczalni ścieków w Spychowie”     4966         
                    ·  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dostawy węgla     4875         
                    ·  Informacja o unieważnieniu przetargu pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia"     4999         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno"     4920         
                    ·  Informacja o wyniku postepowania na realizację zadania pod nazwą: " Budowa scieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Świętajno     4942         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007/2008     4832         
                    ·  Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc. Kolonia"     5173         
                    ·  Remont i przebudowa bloku żywieniowego wraz z instalacjami w Przedszkolu Samorządowym w Świętajnie     5080         
                    ·  Rozstrzygnięcie przetargu na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Świętajnie     4848         
                    ·  Informacja o złożonych protestach do Budowy stacji wodociągowej Świętajno w msc. Świętajno     5110         
                    ·  Rozstrzygnięcie protestu Budowa stacji wodociągowej Świętajno w msc. Świętajno     5053         
                    ·  wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym - Budowa stacji wodociągowej Świętajno w msc. Świętajno     5003         
                    ·  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w msc. Jeruty i msc. Świętajno     5099         
                    ·  Informacja o odwieszeniu terminu związania ofertą i o wyniku postępowania     4995         
                    ·  Informacja o wpłynięciu protestu - Budowa stacji wodociągowej Świetajno w msc. Świętajno     5076         
                    ·  Rozstrzygnięcie protestu - Budowa stacji wodociągowej Świętajno w msc. Świętajno     4802         
                    ·  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę używanych pojemników do gromadzenia odpadów     4873         
                    ·  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę używanego samochodu bezpylnego do zbioru i transportu stałych odpadów komunalnych     4983         
                    ·  Ogłoszenie o uniewaznieniu IV części przetargu na dostawę używanych pojemników do gromadzenia odpadów     5247         
                    ·  Wynik postepowania "Wykonanie nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Kościelnej w msc. Świętajno gm. Świętajno"     4936         
                    ·  Wynik - dostawa pojemników 1100 l.     5036         
                    ·  Wykonanie koncepcji i projektu budowlano - wykonawczego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikamiw msc. Kolonia gm Świętajno     4996         
                    ·  Budowa chodnika w msc. Jerutki gm. Świętajno     5113         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2008/2009     5068         
                    ·  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w msc. Świętajno i w budynku Urzędu Gminy Świętajno     4838         
                    ·  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno     5246         
                    ·  Zagospodarowanie zgromadzonych odpadów na nieczynnym WPGO w Świętajnie oraz uporządkowanie terenu przyległego     5048         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Budowa chodnika w msc. Piasutno gm. Świętajno w ciągu drogi powiatowej nr 1496N     5027         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na "Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świetajno w roku szkolnym 2008/2009     4948         
                    ·  Obsługa bankowa budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2009 – 2013     4973         
                    ·  Przebudowa dróg gminnych Nr 198024N i 199006N (Stare Czajki - Kilimany)     5156         
                    ·  „ Budowa przyszkolnego boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m”     4957         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2009/2010”     4906         
                    ·  Remont Szkoły Podstawowej w Świętajnie z likwidacją barier architektonicznych     4886         
                    ·  „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno”     4998         
                    ·  pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     4984         
                    ·  Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Świętajno     4916         
                    ·  Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w msc. Jeruty gm. Świętajno     4990         
                    ·  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4     5049         
                    ·  Roboty wykończeniowe w budynku Zespołu Szkół w Spychowie etap I     5023         
                    ·  Roboty wykończeniowe w budynku Zespołu Szkół w Spychowie etap I     4986         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc Kolonia gm. Świętajno     4938         
                    ·  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kolonii     5102         
                    ·  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w msc Piasutno gm. Świętajno     5076         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na realizację zadania pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętajnie w ramach projektu systemowego "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską.     5056         
                    ·  Remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową Spychowo – Spychówek     4990         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą :"Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno"     4958         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Udzielenie kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010"     4899         
                    ·  Dostawa i montaż urządzeń szkolnego placu zabaw w miejscowości Świętajno     4949         
                    ·  Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Świętajno w roku szkolnym 2010/2011”     5052         
                    ·  Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem w świetlicach wiejskich w Długim Borku, Białym Gruncie, Konradach     5122         
                    ·  Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Jerutkach     5039         
                    ·  Zakup enwrgii elektrycznej     4896         
                    ·  „Modernizacja Biblioteki Publicznej wraz z czytelnią – świetlicą wiejską w Spychowie”     4840         
                    ·  „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ŚWIĘTAJNIE I W SPYCHOWIE W GMINIE ŚWIĘTAJNO”     5389         
                    ·  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Piasutno-Powałczyn, gm. Świętajno oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla amfiteatru w Spychowie”     4989         
                    ·  Przetarg nieograniczony na pełninie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji p.n.: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONIE WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH - MASTERPLAN DLA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, STACJI UZDATNINIA WODY ORAZ MODERNIZACJA OCZYSCZALNI ŚCIEKÓW (ETAP II) W AGLOMERACJACH ŚWIĘTAJNO I SPYCHOWO - GMINA ŚWIĘTAJNO     4837         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn."Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów stałych oraz kompostowników"     5199         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w msc. Świętajno (ul. Leśna) i w msc. Piasutno - Łęg     5036         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: GZDO.341.1.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: ”Dowóz uczniów do Szkół podstawowych, gumnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2011/2012"     4814         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego pn."Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów stałych "     4996         
                    ·  Informacja o wyniku postępowaniana na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 198012 N , od drogi powiatowej Nr 1677 N ( Jeromin ) do drogi krajowej Nr 53”     4900         
                    ·  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym2011/2012     5088         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania na "Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2011/2012     4857         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Dostawa zrębków drzewnych w sezonie grzewczym 2011/2012"     5013         
                    ·  Informacja o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do ośrodków przedszkolnych w msc. Jeruty, Kolonia i Jerutki na terenie gminy Świętajno w okresie od 17.10.2011 r. do 31.07.2013 r.     4774         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację systemu odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Świętajnie"     4774         
                    ·  Informacja o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011     4803         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn."Przeprowadzenie zajęć logopedycznych, gimnastyczno-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych w 3 punktach przedszkolnych na terenie gm. Świętajno     4989         
                    ·  Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej     4805         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą"Rozbudowa infrastruktury informatycznej szkół gminy Świętajno: zakup pracowni komputerowych do Świętajnai Spychowa - gimnazjum     4785         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Świadczenie usług przyjmowania odpadów stałych do odzysku lub unieszkodliwiania"     4766         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2011/2012     4874         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Indywidualizacja procesu nayczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w gminie Świętajno współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     4718         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OS271.1.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno”     4889         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno.     4735         
                    ·  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OS271.2.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno”     4848         
                    ·  Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Świętajno, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki     4707         
                    ·  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ     4787         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą" Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Świętajno     4733         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie przeprowadzenia usług szkoleniowych     4962         
                    ·  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGA SZKOLENIOWA     4845         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę szkoleniową w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B"     4830         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia "Kurs handlowy z obsługą komputera i kasy fiskalnej"     4863         
                    ·  „Poprawa zagospodarowania miejscowości Świętajno poprzez budowę parkingu przy ul. Grunwaldzkiej”     4613         
                    ·  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach     4743         
                    ·  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo     4907         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno     4718         
                    ·  Remont i renowacja budynku usługowo - techniczno - użytkowego w ramach Centrum Kreatywności Kreolia w Jerutkach     4796         
                    ·  Przygotowanie, dowóz i wydawanie posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013”     4807         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2012/2013     4858         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Budowa drogi w msc. Świętajno ( osiedle)”.     4874         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwa: „Budowa chodnika w msc. Świętajno, ul. Żymierskiego”     4642         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: OS.341.6.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: ” Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013”     4639         
                    ·  Informacja z wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niepgraniczonego na realizację zadania pod nazwą"Budowa chodnika w miejscowościach Spychowo i Bystrz".     4845         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Budowa drogi w msc. Świętajno (osiedle)     5015         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe polegające na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla 10 (dziesięciu) beneficjentów (wyłonionych spośród podopiecznych GOPS) projektu „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.     4699         
                    ·  Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów z terenu gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015”     4779         
                    ·  Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia: Kurs prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem dla 10 (dziesięciu) beneficjentów (wyłonionych spośród podopiecznych GOPS) projektu „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”     4987         
                    ·  Unieważnienie postępowania: Transport uczestników projektu pn. „Dążymy do sukcesu”     4715         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton"     4799         
                    ·  Budowa przyłącza cieplnego w Świętajnie     4885         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. „Dążymy do sukcesu”.     4755         
                    ·  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. „Dążymy do sukcesu”.     4612         
                    ·  Zawiadomienie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków do szkół na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2012/2013”     4735         
                    ·  Usługa edukacyjna dla uczniów z terenu Gminy Świętajno w ramach realizacji projektu pn. „Dążymy do sukcesu”2.     4718         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:"Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Jeruty (Chajdyce)"     4047         
                    ·  Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. zakup samochodu pożarniczego używanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasutnie     4867         
                    ·  Obsługa bankowa budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 – 2017     4548         
                    ·  Obsługa bankowa budżetu gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie , Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2017     4634         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługe szkoleniową w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B"     4871         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Dostawę energii elektrycznej".     4716         
                    ·  Zawiadomienie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świętajno"     4860         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bystrz oraz sieć wodociągowa dla miejscowości Chochół, Jeruty, Jeromin, Biały Grunt, Konrady w gminie Świętajno     5067         
                    ·  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: Aktywizacja szansa na lepsze jutro     4660         
                    ·  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trbie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie usług szkoleniowych"- część I kyrs wizażu     4718         
                    ·  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie biletów miesięcznych     4862         
                    ·  Dostawę węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton     4905         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pyblicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Budowa ciągu spacerowego i parkingu przy ul. Myśliwskiej w m. Spychowo"     4797         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn." Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Świętajno z podziałem na zadania w sezonie zimowym 2013/2014     4932         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. „Dążymy do sukcesu” na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r.     4786         
                    ·  Transport uczestników projektu pn. „Dążymy do sukcesu” na wycieczkę do Warszawy w dniu 05.02.2014 r.     4747         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II"     4880         
                    ·  Budowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Powałczyn     4868         
                    ·  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”     4723         
                    ·  Budowa podłączeń kanalizacyjnych dla budynków na terenach miejscowości Kierwik, Połom, Koczek i Kolonia w ramach - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - etap II     4903         
                    ·  Budowa fontanny wraz utworzeniem miejsca rekreacji w centrum miejscowości Świętajno     5026         
                    ·  Informacja z wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 198005N w miejscowości Jerutki"     4768         
                    ·  Usługa transportowa dla uczestników projektu „Czas na lepsze jutro”     4751         
                    ·  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu pn.: Czas na lepsze jutro     4844         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową drogi gminnej Nr 198021 N Świętajno-Piasutno".     4799         
                    ·  Usługa przeprowadzenia zajęć i warsztatów w ramach realizacji projektu – 2, pn.: „Czas na lepsze jutro”     4716         
                    ·  Informacja z postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych”     4722         
                    ·  Budowę centrum sportowo rekreacyjnego w Spychowie i Budowa strażnicy przeciwpożarowej w Spychowie     4824         
                    ·  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton     4677         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn" Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świętajno"     4849         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Wdrożeniu projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świętajno”     4766         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu „Czas na lepsze jutro” do Warszawy i Murzasichle     4860         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu „Czas na lepsze jutro” w Tatry z noclegami w Murzasichle     4796         
                    ·  Usługa transportowa uczestników projektu „Czas na lepsze jutro” w Tatry z noclegami w Murzasichle     4778         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego, mrągowskiego oraz nidzickiego"     4690         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn."Przebudowa ulic Ogrodowej i Młodzieżowej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumicznej w msc. Świętajno"     4785         
                    ·  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie od 10.08.2015 do 09.08.2018     4824         
                    ·  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów z terenu Gminy Świętajno do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.     4715         
                    ·  Informacja z wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Świętajnie w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych”     4759         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ne realizację zadania pod nazwą:"Przebudowa drogi gminnej nr 19802N w miejscowościach Spychowo, Bystrz,Koczek /Etap I/ oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Kierwik i Koczek     4822         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków w szkołach na terenie Gminy Świętajno w okresie od 14.09.2015r. do 29.02.2016 r."     4641         
                    ·  Unieważnienie czynności zamawiającego - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej nr 198027 N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/" oraz "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Kierwik i Koczek w Gminie Świętajno"     4580         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/" oraz "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek w miejscowości Kierwik i Koczek w gminie Świętajno".     4618         
                    ·  Unieważnienie czynności zamawiającego - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej nr 198027 N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/" oraz "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Kierwik i Koczek w Gminie Świętajno"     4782         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą"Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek /Etap I/" oraz "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek w miejscowości Kierwik i Koczek w gminie Świętajno".     4725         
                    ·  Informacja z postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Gminy Świętajno w ilości 105 ton”     4741         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę opału do kotlowni w Świętajnie i Spychowie w sezonie grzewczym 2015/2016     4749         
                    ·  Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie     4834         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna w Świętajnie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.     4789         
                    ·  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudwa chodnika i modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Leśna Świętajnie" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.     4662         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ne realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową drogi gminnej w miejscowości Cis -Biały Grunt     4695         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Świętajno".     4763         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania z przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego na terenie gminy Świętajno w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych.     4562         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania z przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 198006N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowościach Jeruty - Jerutki (Etap I)     4535         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     4822         
                    ·  Zamówienie publiczne pn."Przebudowa drogi gminnej - ul. Żymierskiego w Świętajnie"     4353         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „Sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     4015         
                    ·  Zamówienie publiczne pn." Przebudowa drogi gminnej - ulicy 12-go Stycznia i ulicy Słonecznej w miejscowości Spychowo     3927         
                    ·  Zamówienie publiczne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N Jeruty - dr. kraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową.     3924         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: „Sieć wodociągowa z przyłączami do granicy działek odbiorców w miejscowości Jeruty (Chajdyce)”     4068         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza, ulicy 12-go Stycznia i ulicy Słonecznej w miejscowości Spychowo".     3941         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków; inwestycja zlokalizowana na działkach nr ewid. 3048/4, 285/6, 285/23, 285/22 i 285/18 położonych w obrębie Spychowa, gmina Świętajno” oraz „sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 235/2, 235/16, 235/17, 235/18, 234/2, 234/4 w obrębie geodezyjnym Spychowo, gmina Świętajno”     4100         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     3765         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     3796         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N Jeruty - dr.kraj. nr 53 o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową"     3927         
                    ·  Zamówienie publiczne pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     4014         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     3862         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dotycząca zamówienia publicznego pn. "Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych".     3975         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: "Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach"     3895         
                    ·  Przebudowa przejścia na strychu w budynku Szkoły Podstawowej w Jerutach     3808         
                    ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych".     3907         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017"     3827         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn.: "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017"     3896         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie" oraz Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna"     3782         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie" oraz Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna"     3878         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     3893         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     3986         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Dworcowa w Świętajnie”     3865         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie" oraz Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna"     3809         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w msc. Spychowo"     3873         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg w msc. Świętajno Osiedle"     3957         
                    ·  Informacja z otwarcie ofert dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w msc. Spychowo     3819         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg w msc. Świętajno - Osiedle.     3918         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn."Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego dla sfinansowania deficytu budżetu na rok 2017     3689         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn." Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych."     3800         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie"     3975         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie"     4008         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. " Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych".     3874         
                    ·  Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie" oraz Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna"     3903         
                    ·  Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. zadania pn." sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie".     3900         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert - dotyczy zamówienia publicznego pn." Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2017.     3932         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w Świętajnie"     3893         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Dworcowa" oraz "Przebudowa drogi gminnej - ulica Dworcowa w Świętajnie"     3873         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie, ul. Mickiewicza 28"     3750         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn."Przebudowa drogi gminnej nr 198011N Chochół - Biały Grunt na odcinku od km 2+126 do 4+557"     3853         
                    ·  Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Świętajnie, ul. Mickiewicza 28     3999         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej nr 19811N Chochół - Biały Grunt na odcinku od km 2+126 do 4+557     3929         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn."Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiazań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek"     3809         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 198013N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Cis"     3786         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn."Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiazań z tytułu zaciągnietych kredytów i pożyczek"     3849         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie 10.08.2018 r. do 09.08.2021 r.     3925         
                    ·  Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tyrybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 198013N o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Cis     3985         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Świętajno w okresie 10.08.2018 r. do 09.08.2021 r."     3910         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego pn." E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno"     3912         
                    ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pn. "E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Świętajno"     3859         
                    ·  Informacja z otwarcia ofert do zamówienia publicznego pn " Dowóz uczniów do szkół, Przedszkoli i Gimnazjum na terenie gminy Świętajno w 2019 r. na podstawie biletów miesięcznych".     3870         
                    ·  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli na terenie gminy Świętajno w 2019 r. na podstawie biletów miesięcznych".     3903         
            ∴  Zamówienia - gospodarka odpadami
                    ·  Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki     7375         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki     52020         
                    ·  Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świętajno w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.     4712         
                    ·  Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Świętajno.     4116         
         ∴  PRAWO MIEJSCOWE
            ∴  Projekty Uchwał
                    ·  Program współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w Gminie Świętajno w roku 2005     22165         
                    ·  Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świętajno     5845         
                    ·  Program usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Świętajno na lata 2012 -20132     10719         
                    ·  Plan Odnowy Wsi Jeruty na lata 2014-2020     5366         
                    ·  Projekt Uchwały Rady Gminy w Świętajnie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015     5360         
            ∴  Uchwały Rady Gminy
                    ·  Kadencja VII 2014 - 2018     9716         
                    ·  Kadencja IV 2002-2006     7087         
                    ·  Kadencja V 2006-2010     11340         
                    ·  Kadencja VI 2010 - 2014     58406         
                    ·  Kadencja VIII 2018 - 2023     4279         
            ∴  Zarządzenia Wójta
                    ·  Rok 2015     14748         
                    ·  Rok 2016     41227         
                    ·  Rok 2017     74549         
                    ·  Rok 2018     4153         
                    ·  Rok 2019     3820         
         ∴  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
            ∴  Kierownictwo Urzędu
                    ·  Wójt VII kadencji     152598         
            ∴  Rada Gminy VIII kadencji 2018 - 2023
                    ·  Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Deptuła     4270         
                    ·  Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Andrzej Jerzy Bruździak     4125         
                    ·  Członek Rady Gminy - Damian Bazydło     3863         
                    ·  Członek Rady Gminy - Andrzej Marian Bełcikowski     3778         
                    ·  Członek Rady Gminy - Katarzyna Czajkowska     3834         
                    ·  Członek Rady Gminy - Leszek Kazimierz Dąbkowski     3887         
                    ·  Członek Rady Gminy - Sławomir Jan Grzegorczyk     4287         
                    ·  Członek Rady Gminy - Sabina Gutowska     3992         
                    ·  Członek Rady Gminy - Roman Mirosław Janota     4054         
                    ·  Członek Rady Gminy - Ksymena Teresa Klusek     3760         
                    ·  Członek Rady Gminy - Zbigniew Nadrowski     3757         
                    ·  Członek Rady Gminy - Edward Niciński     3673         
                    ·  Członek Rady Gminy - Marcin Pawelczyk     3621         
                    ·  Członek Rady Gminy - Ewa Rapacka     3795         
                    ·  Członek Rady Gminy - Tadeusz Jan Skowroński     3690         
            ∴  Rada Gminy VII kadencji 2014 - 2018
                    ·  Przewodniczący Rady Gminy - Sławomir Jan Grzegorczyk     5364         
                    ·  Wiceprzewodniczący Rady Gminy -Mariusz Fijałkowski     5242         
                    ·  Członek Rady Gminy - Andrzej Marian Bełcikowski     5130         
                    ·  Członek Rady Gminy -Wiesława Błajda     5250         
                    ·  Członek Rady Gminy - Rajmund Szczepan Buciński     5328         
                    ·  Członek Rady Gminy - Sebastian Jerzy Cudnoch     5366         
                    ·  Członek Rady Gminy - Julita Dziczek     5334         
                    ·  Członek Rady Gminy - Jerzy Andrzej Fabisiak     5213         
                    ·  Członek Rady Gminy - Jerzy Zdzisław Gąska     5261         
                    ·  Członek Rady Gminy -Ewa Helman Szczerbic     5024         
                    ·  Członek Rady Gminy - Katarzyna Kowalska     5289         
                    ·  Członek Rady Gminy - Renata Olszewska     5259         
                    ·  Członek Rady Gminy - Mieczysław Pawelczyk     5201         
                    ·  Członek Rady Gminy - Adam Rutkowski     5090         
                    ·  Członek Rady Gminy -Wiesław Zygmunt     5156         
            ∴  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
                    ·  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętajnie     5924         
                    ·  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spychowie     5833         
                    ·  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kolonii     5683         
                    ·  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jerutach     5719         
                    ·  Dyrektor Gimnazjum w Świętajnie     5916         
                    ·  Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Świętajnie     5665         
                    ·  Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty     5759         
                    ·  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniący funkcję do 31.10.2003 r     5598         
                    ·  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej     5868         
                    ·  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- urlop wychowawczy     5597         
                    ·  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniący funkcję od 01.11.2003 r.     5853         
                    ·  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej     5707         
                    ·  Pracownik upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej     5702         
                    ·  P.O. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury     5674         
                    ·  Dyrektor Gimnazjum w Spychowie     5538         
                    ·  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spychowie     5803         
                    ·  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury od 15.09.2008 r.     5995         
                    ·  Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością     5682         
         ∴  PETYCJE
            ∴  Petycje do Rady Gminy
            ∴  Petycje do Wójta Gminy
                    ·  Petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)     4490         
                    ·  Petycja dot. zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej     32794         
                    ·  Petycja o publikację w całości wniosku na stronie internetowej lub BIP Gminy - Adresata     55545         
                    ·  Petycja w sprawie oszacowania podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych.     4019         
                    ·  Petycja dotycząca zanieczyszczenia powietrza.     3971         
                    ·  Petycja dotycząca wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych     4121         
            ∴  Informacja publiczna
               ∴  Ponowne wykorzystywanie
         ∴  MIENIE KOMUNALNE
                 ·  Struktura Mienia Komunalnego     292787         
         ∴  PORADNIK INTERESANTA
            ∴  Działalność Gospodarcza
                    ·  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ     273760         
            ∴  Gospodarka Komunalna
                    ·  Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym     5599         
                    ·  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego     5774         
                    ·  Zezwolenia na świadczenie usług     5807         
                    ·  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych     5307         
                    ·  Infrastruktura techniczna - warunki przyłączeniowe     5992         
                    ·  Wymagania na świadczenie usług w zakresie, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części     5770         
                    ·  Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków     5362         
            ∴  Urząd Stanu Cywilnego
                    ·  ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA     8530         
                    ·  REJESTRACJA ZGONU     8369         
                    ·  ODPIS AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU     8319         
                    ·  UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU, UZUPEŁNIENIE, SPROSTOWANIE     8693         
                    ·  REJESTRACJA ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO NA PODSTAWIE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO     8399         
                    ·  REJESTRACJA DZIECKA     8555         
                    ·  ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMION I NAZWISK     5196         
                    ·  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)     3838         
            ∴  Meldunki
                    ·  Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego     5799         
                    ·  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej     5935         
                    ·  Zameldowanie cudzoziemców     5660         
                    ·  Zameldowanie na pobyt stały i czasowy     5747         
                    ·  Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców     5678         
                    ·  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy w trybie administracyjnym     5763         
                    ·  Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu     5351         
            ∴  Dowody Osobiste
                    ·  ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO     5378         
                    ·  Zmiany w dowodach osobistych     10005         
                    ·  OSOBISTE - W URZĘDZIE - ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO     109458         
                    ·  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych     4042         
            ∴  Mieszkania
                    ·  Przyznanie mieszkania komunalnego     288643         
                    ·  Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców     5788         
            ∴  Nieruchomości
                    ·  Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy     5875         
                    ·  Nadawanie numeracji porządkowej     5825         
                    ·  Opłaty roczne z tytułu użytkowania     5642         
                    ·  Podział nieruchomości     5868         
                    ·  Prawo pierwokupu     5600         
                    ·  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności     5744         
                    ·  Użyczenie nieruchomości     5655         
                    ·  Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej     5770         
                    ·  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów     5983         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     4027         
            ∴  Podatki i Opłaty Lokalne
                    ·  Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów     5438         
                    ·  Podatek od nieruchomości od osób prawnych     5744         
                    ·  Podatek od posiadania psów     5104         
                    ·  Podatek od środków transportowych     5572         
                    ·  Podatek rolny od osób fizycznych     5495         
                    ·  Podatek rolny od osób prawnych     5757         
                    ·  Podatek leśny od osób fizycznych     5411         
                    ·  Podatek leśny od osób prawnych     5408         
                    ·  Opłata targowa     5303         
                    ·  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych     5331         
                    ·  Wykaz podatników, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2010     5159         
                    ·  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi     10928         
                    ·  Opłata miejscowa i uzdrowiskowa     5060         
                    ·  Wykaz podatników będacych przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2013     5262         
                    ·  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowez tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2014     4800         
                    ·  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami,którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2014     4870         
                    ·  Wykaz osób fizycznych będacych płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2015     4590         
                    ·  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2015     4505         
                    ·  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016     3868         
                    ·  Wykaz osób fizycznych będących płatnikami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016     3800         
                    ·  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym odroczono, rozłożono na raty lub umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2017     3744         
                    ·  Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców     3717         
            ∴  Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
                    ·  Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym     5090         
                    ·  Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego     5382         
                    ·  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy     6126         
                    ·  Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania     5454         
                    ·  Zmiany w obowiązujących planach miejscowych     5436         
                    ·  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu     5568         
                    ·  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wymienionego planu miejscowego     4978         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo     5094         
                    ·  Ogłoszenie Wójta Gminy Świętajno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Kolonia oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wymienionego planu miejscowego     5156         
                    ·  Obwieszczenie Wójta Gminy Świętajno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Kolonia     5089         
                    ·  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     5253         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg     5156         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świetajno w obszarze wsi Piasutno-Łęg oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego     4950         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     5166         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego     5002         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno     4985         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego     5017         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno     5170         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno     4875         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Spychowo     5201         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno .     4481         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     4019         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     4075         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół, gmina Świętajno.     3705         
                    ·  Obwieszczenie o wydłużeniu terminu na składanie uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Jeruty i Chochół oraz prognozy oddziaływania na środowisko.     3528         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.     3625         
                    ·  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz prognozy oddziaływania na srodowisko do wymienionego planu miejscowego.     3661         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno     3770         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno oraz do sprządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno.     3566         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno     3706         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piasutno     3668         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno.     3673         
                    ·  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno.     3659         
            ∴  Ochrona Środowiska
                    ·  Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów     7360         
                    ·  DECYZJA ŚRODOWISKOWA     7889         
                    ·  OBWIESZCZENIA     6834         
                    ·  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie     5402         
                    ·  Wniosek o przyznanie dofinansowania - azbest     5577         
                    ·  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew     3887         
            ∴  Inne
                    ·  Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej     297715         
                    ·  Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną     5600         
                    ·  Udzielanie informacji publicznej na wniosek     5856         
            ∴  Koncesje Alkoholowe
                    ·  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży     292671         
                    ·  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych     6250         
            ∴  Dla Rolników
                    ·  Zwrot podatku akcyzowego     148245         
                    ·  X Ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"     9458         
                    ·  Zwrot podatku akcyzowego za 2018 r.     7363         
                    ·  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2019 roku     4028         
         ∴  OGŁOSZENIA
                 ·  WYBORY     5510         
                 ·  Ogłoszenie o sprzedaży samochodów pożarniczych     5476         
                 ·  Informacje     5302         
                 ·  Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu osobowego     5332         
            ∴  Praca
            ∴  Inwestycje
                    ·  Dotyczy: budynku letniskowego na działce nr 393/4 w Piasutnie     5289         
                    ·  Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowanych rekreacyjnie w okolicach Spychowa / Kierwik, Połom, Koczek i in./     5667         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej dla inwestycji nadziałce 157/19 w m. Kolonia     5113         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej dla inwestycji na działkach nr 938/9;938/6; 938/7 położonych w Świętajnie     5468         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej dla inwestycji na działce Nr 164/6 położonej w Kolonii     5241         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej na działce Nr 629/4 położonej w Piasutnie     5173         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej działki nr 226 w Świętajnie     5388         
                    ·  Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa zakładu pośredniego kat. 1 i 2 w m. Długi Borek.     5238         
                    ·  Dotyczy wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę stacji bazowej w m. Świętajno     5286         
                    ·  Dotyczy wydania decyzji środowiskowej na rozbudowę stacji bazowej w m. Jeruty     5272         
                    ·  Dotyczy decyzji środowiskowej dla budynku mieszkalnego na działce nr 331/4 w m. Spychowo     5305         
                    ·  Dotyczy: budynku mieszkalnego, gospodarczego i warsztatu samochodowego na działce 831 w Świętajnie     5321         
                    ·  Dotyczy: osiedla domków letniskowych w m. Jerutki     5127         
                    ·  Dotyczy: budowy budynku jednorodzinnego w m. Kolonia     5238         
                    ·  Dotyczy: budynek letniskowy i gospodarczy w m. Piasutno     5288         
                    ·  Budowa budynku letniskowego- obręb Piasutno     5195         
                    ·  Budowa domku letniskowego w obrębie geodezyjnym Piasutno     5176         
                    ·  Dotyczy budowy budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na działce nr 157/18 położonej w obrębie geodezyjnym Kolonia     5149         
                    ·  Dotyczybudowy budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na działkach nr 157/37 i 157/38 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia     5139         
                    ·  Dotyczy budowy hali produkcyjno-magazynowej na działce 340/25 w m. Kolonia     5226         
                    ·  Budowa zakładu pośredniego kategorii I i II na terenie istniejącego zakładu SARIA w Długim Borku     5278         
                    ·  Dotyczy budowy budynku jednorodzinnego i budynku gospodarczego w m. Kolonia     5311         
                    ·  Budowa budynku letniskowego w m. Jerutki     5360         
                    ·  Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego w m. Świętajno     5247         
                    ·  Dotyczy budowy budynku mieszkalnego i garażu w m. Kolonia.     5150         
                    ·  Dotyczy budowy biogazowni "SARIA" Długi Borek     5177         
                    ·  Dotyczy budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego w m. Piasutno     5313         
                    ·  Budowa hali magazynowo-produkcyjnej w m. Świętajno     5207         
                    ·  Budowa budynku rekreacji indywidualnej w obrębie Koczek     5079         
                    ·  Budowa zakładu kategorii I w m. Długi Borek     5268         
                    ·  Budowa zakładu kategorii I w miejscowości Długi Borek     5168         
                    ·  Budowa kanalizacji sanitarnej dla ludności w miejscowosci Piasutno     5149         
                    ·  Utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w m. Świętajno     5326         
                    ·  PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE: KIERWIK, KOCZEK, POŁOM, KOLONIA-RACIBÓR     5307         
                    ·  Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż środków trwałych z likwidowanej hydroforni w Świętajnie     5187         
                    ·  PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE: KIERWIK, KOCZEK, POŁOM, KOLONIA-RACIBÓR - WYKONACA     4943         
                    ·  OBWIESZCZENIE STAROSTY SZCZYCIEŃSKIEGO     4913         
                    ·  OBWIESZCZENIE STAROSTY SZCZYCIEŃSKIEGO     4954         
                    ·  OBWIESZCZENIE WOJEWODY     5072         
                    ·  Obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej     4626         
            ∴  Nieruchomości
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     4464         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 5051 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Świętajno     4601         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych     13221         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym     8198         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     7962         
                    ·  Przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch działek rekreacyjnych     52329         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     43101         
                    ·  WYKAZY NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY     62087         
                    ·  Informacja     71912         
                    ·  Wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości     75761         
                    ·  Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej     52628         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     55185         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców     50041         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     53163         
                    ·  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w m. Kierwik     50163         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     49014         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy     46233         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     37561         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie wsi Świętajno     47775         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     48268         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę garażową w miejscowości Świętajno     43973         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży     38523         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     28292         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     28136         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy     36532         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rekreacyjnej położonej w miejscowości Kierwik     33395         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     30997         
                    ·  II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Świętajnie przeznaczonej pod zabudowę garażową.     31917         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy     32738         
                    ·  Wykaz lokali położonych w m. Spychowo przeznaczonych do sprzedaży     31869         
                    ·  Przetarg ustny na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w m. Piasutno i m. Kierwik     30583         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     29891         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     29859         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     29020         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży     28888         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     12008         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     31432         
                    ·  Ogłoszenie na przetarg ustny na sprzedaż działki rekreacyjnej nie zabudowanej położonej w m. Piasutno     31203         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży     30061         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     30871         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     32189         
                    ·  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę garażową oraz lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce     30708         
                    ·  Wykaz nieruchomości do dzierżawy     33867         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     29211         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży     29141         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Jerutki     29511         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     29279         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego     27569         
                    ·  Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie i nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jerutach     31050         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego     26845         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     27025         
                    ·  Ogłoszenie w sprawie odwołania I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Świętajnie     26781         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     23860         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     59512         
                    ·  Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki o powierzchni 1427 m2 położonej w m. Świętajno z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną     32545         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     37293         
                    ·  Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej     32988         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie przy ul. Żymierskiego 4     24265         
                    ·  II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowosci Świętajno z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną     25437         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w m. Długi Borek     22131         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     20672         
                    ·  Ogłoszenie Wójta Gminy Świętajno w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości     18149         
                    ·  Wykaz nieruchomości do sprzedaży     17470         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności     17571         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     16653         
                    ·  Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy     15633         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     15515         
                    ·  Wykazy nieruchomości do sprzedaży     16220         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     16868         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     16696         
                    ·  Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną do sprzedaży     12354         
                    ·  Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Powałczyn     12733         
                    ·  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Piasutno     13112         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     13639         
                    ·  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży     13098         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.     12500         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.     12385         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     11863         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świętajnie przy ul. Żymierskiego 4     12892         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Jerutki i nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Jeruty     12934         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonych w m. Świetajno przy ul. Polnej     14029         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia     12163         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     12500         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     11392         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia     11521         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Spychowie     12791         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia     12599         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     11445         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia     11253         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej w m. Piasutno     11491         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Świętajno przy ul. Żymierskiego 4     11648         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     11629         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia     11674         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     11533         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     4607         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11489         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia     11048         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości     11977         
                    ·  Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży     11080         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy     11572         
                    ·  Wykaz nioeruchomości przeznaczonych do wynajęcia     11011         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym oraz wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym     11009         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonych w m. Świętajno     11659         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży     11564         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży     11060         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Spychowo     11144         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży     12396         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Spychowie przy ul. Mazurskiej 7     19444         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy     18561         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży     12882         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowm     16531         
                    ·  II nieograniczony przetarg ustny na sprzdaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Spychowo     18801         
                    ·  Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży     13194         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Jerutki     10133         
                    ·  Ogłoszenie Wójta Gminy Świętajno w sprawie odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej     14218         
                    ·  Wójt Gminy Świętajno ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w m. Spychowo     11904         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżwy     13418         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży     13250         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świętajno, przy ulicy Ogrodowej, w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów upraw rolnych i leśnych     10271         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racibór i obrębie geodezyjnym Kolonia w strefie zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej, w odległości około 150 m od linii brzegowej Jeziora Świętajno.     9926         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnym Piasutno w strefie zabudowy rekreacyjnej i terenów upraw rolnych i leśnych, w odległości około 1 km od Jeziora Piasutno     10612         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy     10181         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     9836         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Spychowo     9948         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia     8752         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Świętajno przy ul. Polnej     8682         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznacznych do sprzedaży w trybie bezprzetrgowym     8387         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia,wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia     10177         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Świętajno     10022         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Świętajnie     9394         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudownej położonej w m. Jerutki     9474         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Powałczyn     9533         
                    ·  Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i sprzedaży     9393         
                    ·  Wykazy nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej     8419         
                    ·  Wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcw     8550         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy     8030         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy o nr ZZ.6845.17.2015 i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     7525         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Połom i Jerutki     7798         
                    ·  Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     7870         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy     7942         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     7466         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o nr ZZ.6845.25.2015 oraz wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym o nr ZZ.6845.30.2015     7260         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     7469         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jerutki     39573         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     31053         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanej i niezabudowanych     22119         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     44189         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 101/2, pow. 2446 m2, KW OL1S/00018285/6, położonej w miejscowości i obrębie Jerutki, w strefie kolonijnej wsi, nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 317/6, pow. 2828 m2, KW OL1S/00047863/4, położonej w miejscowości Powałczyn obrębie Piasutno     17707         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     21385         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     27422         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     28868         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Połom     17860         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     21405         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Piasutno.     16365         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     20914         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     18119         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     16692         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     14699         
                    ·  Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż 1.nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 101/2, pow. 2446 m2, KW OL1S/00018285/6, położonej w miejscowości Jerutki, w strefie kolonijnej wsi, 2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 317/6, pow. 2828 m2, KW OL1S/00047863/4, położonej w miejscowości Powałczyn obrębie Piasutno.     9341         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11213         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     10845         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     10080         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     9925         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     10548         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Piasutno     9496         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     10723         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11148         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do komunalizacji     11261         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     11563         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     10754         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     11100         
                    ·  Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     9637         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym     9527         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczony do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     10302         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.     10448         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.     10990         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     13301         
                    ·  Wykaz nieruchomności gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     4826         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy     11966         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży     12240         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego     6836         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym     7213         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym     6987         
                    ·  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nr ZZ.6845.2.2017, ZZ.685.16.2017, ZZ.6845.20.2017.     4767         
                    ·  Ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem sklepu i kotłowni położonej w miejscowości Długi Borek     4788         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Połom     4741         
                    ·  Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Spychowo     4589         
                    ·  Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierzawy w trybie bezprzetargowym     4604